Annons
Terapi mot jordnötsallergi får subvention
Allergi mot jordnötter är en vanlig och potentiellt livshotande födoämnesallergi.

Terapi mot jordnötsallergi får subvention

TLV har beslutat att immunterapin Palforzia, som är avsedd för barn, ska ingå i högkostnadsskyddet.

11 aug 2022, kl 09:38
0

Annons

Den allergenspecifika immunterapin Palforzia mot jordnötsallergi ingår efter ett beslut från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i högkostnadsskyddet. Terapin är avsedd för barn mellan 4 och 17 år med konstaterad jordnötsallergi. Behandlingen kan sedan fortsätta när patienten är över 18 år.

Jordnötsallergi kan ge livshotande reaktioner

Jordnötsallergi är en av de vanligaste födoämnesallergierna hos barn och kan i värsta fall ge livshotande reaktioner. Överkänsligheten mot jordnötter kvarstår hos cirka 80 procent av patienterna även i vuxen ålder, till skillnad från många andra allergier som ofta växer bort.

En allergenspecifik immunterapi innebär att patienten behandlas med små mängder av det ämne som hen är allergisk mot, ett så kallat allergen. På så sätt ska man kunna förändra sättet som patienten svarar på ämnet och en tolerans kan därmed utvecklas.

Pulver som blandas med mat

Palforzia är ett pulver som består av allergen från jordnöt. Det ska blandas ut med mat och tas varje dag i kombination med ett fortsatt undvikande av jordnötter. Genom de dagliga doserna vänjer sig immunförsvaret hos patienten vid de allergiframkallande jordnötsämnena. Syftet med behandlingen är inte att eliminera allergin utan att skapa en extra säkerhetsmarginal och minska risken för allvarliga allergireaktioner.

I Sverige finns det i dag ingen annan immunterapi som är godkänd mot jordnötsallergi. TLV har därför jämfört behandling med Palforzia med enbart undvikande av jordnötter. Enligt myndigheten kan läkemedlet ge ”ett kliniskt mervärde” för barn med jordnötsallergi.

Kostnaden för läkemedlet är 4 300 kronor per månad och patient, vilken TLV anser är rimlig för att läkemedlet ska ingå i högkostnadsskyddet.

Till grund för TLV:s beslut ligger två placebokontrollerade fas III-studier. Båda dessa har visat att behandlingen med läkemedlet förbättrar toleransen mot jordnötsprotein hos barn i den aktuella åldersgruppen jämfört med placebo.

Palforzia godkändes i USA i februari 2020 och i december samma år även i EU.

Kan skapa falsk trygghet

Det har riktats en del kritik mot att immunterapier mot jordnötsallergi kan skapa en falsk trygghet, vilket Läkemedelsvärlden tidigare har skrivit om. I en studie i Lancet har forskare vägt samman 12 internationella studier om immunterapier mot jordnötsallergi och sett att oral terapi verkade öka barnens risk för allvarliga allergireaktioner i stället för tvärtom.

Barn som hade behandlats med en terapi tålde jordnötter när de testades i labbet, men råkade oftare ut för allergireaktioner i vardagen jämfört med barn som inte hade behandlats. Hur mycket av den skillnaden som berodde på beteende respektive andra faktorer gick dock inte att få fram.