Hem Taggar Tamiflu

Tag: Tamiflu

Influensaläkemedel gav störst effekt hos äldre

Influensaläkemedel kan hjälpa äldre influensapatienter att tillfriskna två-tre dagar tidigare visar ny studie.
16 dec 2019, kl 10:14

Ny influensamedicin har fått godkännande i USA

FDA har godkänt det första läkemedlet med ny verkningsmekanism mot influensa på nästan 20 år.
25 okt 2018, kl 10:40

Forskare osäkra på effekt av influensamedicin

Forskare är fortfarande osäkra på om två vanliga influensaläkemedel verkligen fungerar mot säsongsinfluensa eller ett pandemiutbrott, skriver Reuters.
8 okt 2015, kl 11:03

Forskare osäkra på effekten av influensamedicin

Forskare är fortfarande osäkra på om två vanliga influensaläkemedel verkligen fungerar mot säsongsinfluensa eller ett pandemiutbrott, skriver Reuters.
8 okt 2015, kl 11:03

Cochrane dömer ut Tamiflu

Tamiflu förkortar influensasymtomen med drygt en halv dag men det finns inga klara bevis för att det antivirala läkemedlet minskar antalet sjukhusinläggningar, enligt en ny översikt från Cochrane.
10 apr 2014, kl 09:38

Influensamedel gjorde nytta

Enligt en ny Roche-finansierad studie bidrog behandling med antivirala medel som Tamiflu till att rädda liv under H1N1-pandemin.
19 mar 2014, kl 12:56

Krävs plan mot resistenta influensvirus

Forskare vid Uppsala och Umeå universitet ska ta fram en plan som minskar risken för resistens mot influensavirus.
9 dec 2013, kl 12:08

Ska utvärdera behovet av antivirala mediciner

Regeringen vill ha mer information om antivirala läkemedel och ger Socialstyrelsen i uppdrag att lämna en utökad årsrapport.
4 nov 2013, kl 11:56

Roche lovar att släppa Tamiflu-data

Efter en intensiv kampanj för att få Roche att ge oberoende forskare tillgång till fullständiga data kring Tamiflu ger nu läkemedelsföretaget med sig. Men de har lovat det förut.
5 apr 2013, kl 10:28

Kamp för Tamiflu-data

I kampen för att få Roche att lämna ifrån sig all data kring Tamiflu har en företrädare för Cochraneinstitutet uppmanat de europeiska myndigheterna att vidta åtgärder.
14 nov 2012, kl 12:26

Rekordartad förskrivning av Tamiflu på tveksam medicinsk grund

Efter massmedias uppmärksamhet kring fågelinfluensa nådde försäljningen av det antivirala läkemedlet Tamiflu rekordnivåer i oktober. Men det saknas fortfarande dokumentation för att det hos människa verkligen är effektivt mot H5N1, det virus...
30 nov 2005, kl 22:43

Rekordförsäljning av Tamiflu i oktober

Försäljningen av influensaläkemedlet Tamiflu i Sverige mångdubblades i oktober, enligt siffror från Apoteket. Bakgrunden är oro för den så kallade fågelinfluensan.
11 nov 2005, kl 10:00

Missnöje kan påverka produktionen av Tamiflu

Samtidigt som efterfrågan på det antivirala läkemedlet Tamiflu ökar finns oklarheter kring den framtida produktionen. Gilead Sciences som utvecklade produkten har sagt upp avtalet med Roche.
28 okt 2005, kl 12:59

Utlämning av
Tamiflu begränsas

För att motverka en bristsituation vad gäller Tamiflu har Läkemedelsverket idag beslutat att begränsa apotekens rätt att expediera rekvisitioner av läkemedlet.
24 okt 2005, kl 12:37