Annons

Svetsare kan behöva vaccineras

Svetsare har en ökad risk för invasiv pneumokocksjukdom och kan därför behöva vaccineras, menar specialister i yrkesmedicin.

11 mar 2014, kl 10:06
0

Vaccination mot pneumokocker skulle kunna vara ett sätt för att förhindra sjukdom hos svetsare, skriver Bengt Sjögren, specialist i yrkesmedicin och Gunnar Johansson professor i yrkestoxikologi vid Karolinska institutet i ett inlägg i Läkartidningen.

Förslaget att vaccinera svetsare ska ses mot bakgrund av det samband forskare funnit mellan svetsning och utveckling av lunginflammation. Enligt en uppskattning skulle man kunna förhindra ett fall av invasiv pneumokocksjukdom under en 10-års period om knappt 600 vaccinerades, 20 000 – 25 000 personer beräknas arbeta inom yrket.

I Storbritannien rekommenderas att vaccination mot pneumokocker övervägs för personer som yrkesmässigt exponeras av metallrök. Eftersom risken ökar med ålder är den brittiska rekommendationen att äldre svetsare över 50 år vaccineras
När det nu ska tas fram program för pneumokockvaccinering vill skribenterna göra Socialstyrelsen uppmärksam på den här yrkesgruppen.