Annons

Svenska Camurus ingår ett värdefullt licensavtal

Camurus från Lund har ingått ett exklusivt licensavtal med Braeburn Pharmaceuticals för sitt långtidsverkande buprenorfinpreparat.

21 nov 2014, kl 08:29
0

De båda bolagen har beslutat att påbörja en fas III-studie av CAM2038 under början av 2015 med indikationen att behandla heroin- eller opiatberoende. Läkemedelskandidaten är ett långtidsverkande subkutant buprenorfinpreparat som ges av sjukvårdspersonal en gång i veckan eller månaden beroende av formulering. Genom att det inte krävs någon daglig tablettbehandling antas risken för att läkemedlet ska spridas eller missbrukas vara lägre.

Braeburn erhåller rättigheterna för preparatet i Nordamerika samt optioner för fyra länder i Asien enligt avtalet där Camurus behåller rättigheterna i resten av världen. Camurus får 20 miljoner dollar direkt och därefter flera stora ersättningar för varje milstolpe som passeras under utvecklingen.

Planen är att göra ansökningar om godkännanden under 2016.

CM2038 är även tänkt att kunna användas som ett smärtstillande läkemedel och bolagen planerar att fortsätta med en klinisk utveckling av medlet för det ändamålet.

Preparatet är baserat på en formuleringsteknologi, FluidCrystal som Camurus utvecklat, och som gör det möjligt att ge små intrakutana injektioner med lång verkningstid.

För drygt ett år sedan skrev Camurus ett mycket stort avtal med Novartis om en behandling av neuroendokrina tumörer.