Annons

Studie ifrågasätter SSRI under graviditeten

Enligt en ny studie bör gravida kvinnor inte använda SSRI-preparat. Det nyfödda barnet riskerar att drabbas av abstinenssymtom som kramper och darrningar.

23 feb 2005, kl 11:09
0

Sedan det första SSRI-preparatet introducerades 1988 har ett stort antal fall av abstinensbesvär hos nyfödda rapporterats. I Lancet (2005;365:482-87) publicerades nyligen en stu-
die baserad på rapporterade fall i WHOs databas vid Uppsala Monitoring Centre. Forskarna vid universitetet i La Laguna, Spanien hittade 93 fall av abstinensreaktioner och av dessa var det i 64 fall barn vars mammor använt paroxetin, fjorton fluoxetin, nio sertralin och sju citalopram.
Av de som använt paroxetin rapporterades aktuell dos endast i 13 fall och den varierade då mellan 10 och 50 mg per dag. Behandlingens längd rapporterades i åtta fall och där användes läkemedlet i fyra till 60 månader.
Trots bristerna i analysen genom att den baseras på spontanrapportering menar forskarna att den visar att abstinens kan vara ett större problem för paroxetin än andra läkemedel i klassen. Paroxetin bör inte förskrivas till gravida kvinnor och om det sker ska lägsta möjliga dos användas. När det gäller andra SSRI-preparat bör användningen övervakas noga och alla biverkningar rapporteras direkt.
I en kommentar i samma nummer av Lancet menar forskare vid Yale School of Medicine, New Haven, USA att det verkar osannolikt att abstinens hos nyfödda bara skulle gälla användning av paroxetin. Mycket talar för att rapporten ger ytterligare bevis som befäster ett större problem med användning av SSRI hos unga patienter.
I nuläget, innan andra studier dementerar fynden, bör läkarna anstränga sig för att hitta ickefarmakologiska behandlingar, enligt kommentatorerna.