Stora skillnader i användningen av statiner

En ny Nepi-rapport fastslår att användningen av statiner ökar för varje år. Samtidigt finns goda skäl att endast använda pravastatin och simvastatin i långtidsprevention.

23 maj 2002, kl 23:17
0

I en kommande rapport från Nepi, Nätverk för läkemedelsepidemiologi, fastslås att endast pravastatin (Pravachol) och simvastatin (Zocord) har långtidsdokumentation på prevention av aterosklerotiska hjärtkärlsjukdomar. Övriga statiner, däribland atorvastatin (Lipitor), saknar dokumentation för långtidspreventiv effekt.

? Andra viktiga slutsatser är att minskningen av totalmortalitet är störst hos hjärtsjuka patienter med förhöjda kolesterolnivåer, samt att behandlingen är klart kostnadseffektiv hos hjärtsjuka individer, säger Arne Melander vid Nepi.

Undviker dödsfall

Författarna har gått igenom litteraturen och värderat tre metaanalyser samt ett 25-tal andra publikationer, däribland dem
för studierna Woscops, Care, Afcaps/Texcaps, Lipid och 4S.

Enligt rapporten måste, beroende på hur allvarligt hjärtsjuk patienten är, mellan 161 patienter enligt 4S-studien (simvastatin) och 625 patienter i Care-studien (pravastatin) behandlas för att årligen undvika ett dödsfall.

Baserat på de olika studierna kostar ett vunnet levnadsår allt ifrån 90 000 kronor (4S, sekundärprevention) till 370 000 kronor (Woscops, primärprevention).

Stor skillnad mellan länen

I Sverige ökar användningen av statiner för varje år. 1990 såldes för 32 miljoner kronor. Samma försäljning uppgick 2001 till 1 141 miljoner kronor.

Enligt Nepi-rapporten skiljer sig användningen stort i landet, både mellan och inom landsting. 2001 användes mest statiner i Norrbotten, Dalarna, Gävleborg och Södermanland. Den minsta användningen var i Gotland, Jämtland, Halland och Kalmar.

? Nu behöver vi epidemiologiska studier på den verkliga statinanvändningen ute i samhället. Dessutom behövs mortalitetsstudier på Lipitor och det kommande Crestor, säger Arne Melander.