Annons

4 minuter med…

Överläkare vid kardiologkliniken vid Karolinska sjukhuset i Stockholm som nyligen blev koordinator för världens första forskningscentrum för genusmedicin.

23 maj 2002, kl 23:20
0

Vad är genusmedicin?

Vi ska studera biologiska skillnader avseende sjukdom mellan män och kvinnor. Förhoppningsvis kan vi då hitta skillnader, som inte enbart är hormonella. Dessutom hoppas vi finna mekanismer och lösningar till olika sjukdomar.

Varför är det viktigt?

Därför att kvinnosjukdomar ska inte bara gynekologer ta hand om. Den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor är faktiskt hjärtinfarkt, inte någon sjukdom i bröst eller livmoder.
Sen har frågan även kulturella aspekter. Kvinnor får malignt melanom på benen medan män får det på ryggen. Kvinnor i muslimska länder drabbas i mindre utsträckning av malaria, kanske eftersom de bär slöja?

Vad väckte ditt intresse?

Det var en fallrapport i New England Journal of Medicine för länge sedan. En kvinna kom in med hjärtinfarkt. Men eftersom hon menstruerade vid tillfället var det ingen som visste om hon kunde behandlas med streptokinas trots att hon uppfyllde alla kriterier för trombolys. Hon ballongdilaterades istället.

Hur länge sitter du?

Det är en halvtidstjänst, tre plus tre år. På den andra halvtiden jobbar jag kliniskt och med forskning på kardiologkliniken.

Några specifika läkemedelsfrågor som är viktiga?

Där finns mycket att göra. Läkemedel bryts ner olika hos män och kvinnor och biverkningar skiljer sig åt, till exempel får kvinnor mer hosta av ACE-hämmare. Dessutom rapporterar kvinnor mer biverkningar.