Stora brister i kunskap om läkemedels miljöpåverkan

Läkemedelsverket konstaterar att det föreligger stora brister i kunskap och dokumentation kring läkemedels miljöpåverkan. Det görs i utredningen ?Miljöpåverkan från läkemedel samt kosmetiska och hygieniska produkter? som idag överlämandes till regeringen.

24 aug 2004, kl 19:35
0

Annons

Läkemedelsverket konstaterar i sin rapport att läkemedel kan utgöra en miljöfara, men att påvisade skadeverkningar är mycket få. För att undvika framtida miljöskador måste dock kunskapen om eventuell miljöpåverkan öka. Därför föreslår Läkemedelsverket ökade resurser till läkemedelsinriktad miljöforskning och större miljöhänsyn i den europeiska läkemedelslagstiftningen.

? Det är angeläget att resurser ställs till förfogande för läkemedelsinriktad miljöforskning, säger Gunnar Alvan, Läkemedelsverkets generaldirektör, i ett pressmeddelande.

? Inte minst läkemedels långsiktiga effekter på miljön behöver studeras.

Av de cirka 1200 läkemedelssubstanserna på den svenska marknaden valdes 27 ut för en miljöriskbedömning. Av dessa fick två omdömet att risk för påverkan på vattenmiljön föreligger. De är, de för miljöpåverkan sedan tidigare kända, könshormonerna östradiol och etinylöstradiol. För ytterligare två könshormoner samt tre andra substanser kunde risk för miljöpåverkan inte slutligt bedömas på grund av brister i faktaunderlaget. De övriga tjugo substanserna bedömdes inte utgöra någon akut risk för vattenmiljö. Erhållna resultat pekar på att dagens läkemedelsanvändning inte orsakar några akuta miljörisker men utesluter inte långsiktiga miljörisker.

Observerade långtidstoxiska effekter uppträder i vissa fall vid de halter som faktiskt har uppmätts i miljön. För de flesta läkemedelssubstanser saknas sådana uppgifter och det finns därför ett behov av ytterligare långtidsstudier för att med större säkerhet kunna förutsäga en substans potentiella långsiktiga miljörisk. Det saknas dessutom oftast information om hur substanserna påverkas och fördelas i miljön, dvs. nedbrytningsdata, fördelningskoefficienter och bioackumuleringsdata.

I uppdraget ingick bland annat att utreda möjligheten att införa miljöklassificering av läkemedel i Sverige.

? Läkemedel regleras i hög grad av beslut fattade inom EU, och därför är ett miljöklassificeringssystem på europeisk nivå att föredra framför nationella eller regionala system, menar Gunnar Alvan.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng