Stockholm fullföljer prisrabatt med MSD

I Stockholms läns landsting uppmanas nu läkarna att förskriva Simponi vid behandling av vissa reumatiska sjukdomar

5 nov 2013, kl 11:48
0

Stockholms läns landsting, SLL, uppmanar sina läkare att välja läkemedlet Simponi vid behandling av reumatism. Detta samtidigt som förvaltningsrätten beslutat att Region Skåne inte fortsatt kan komma överens med läkemedelsföretag om ett annat pris på läkemedel som säljs på apotek än det TLV beslutat om.

Skälet till det SLLs uppmaning är att man slutit ett återbäringsavtal med MSD som marknadsför Simponi. Det vill säga landstinget får en rabatt kopplad till hur stor användningen av den här TNF-hämmaren är.
– Men vi ser inte vårt avtal enbart som en enkel prisförändring på produkten utan som en återbäring kopplad bland annat till hur väl läkarna följer rekommendationen, säger Magnus Thyberg, chef för hälso- och sjukvårdsförvaltningens läkemedelsenhet vid Stockholms läns landsting. 

Förvaltningsrätten beslutade alltså att Region Skåne inte fick fatta några nya prisöverenskommelser med företag. Däremot ansåg förvaltningsrätten att regionens rekommendation till läkarna att motsätta sig byte faller utanför TLVs tillsynsansvar. Vad Stockholms läns landsting rekommenderar sina läkare att förskriva eller inte är alltså enligt det här beslutet inte en fråga för TLV. 
– Men rättsläget är fortfarande oklart. Nu har en förvaltningsrätt fattat ett beslut. Det finns ju flera instanser kvar, säger Magnus Thyberg.

Om TLV kommer att gå vidare och också dra Stockholms läns landstings överenskommelse med MSD inför förvaltningsrätt för brott mot läkemedelslagen har myndigheten ännu inte fattat beslut om, enligt chefsjurist Leif Lundqvist.

Tidigare har den här prisöverenskommelsen prövats enligt lagen om offentlig upphandling. Förvaltningsrätten ansåg att Stockholms läns landstings avtal inte bröt mot den lagen. 
Om Region Skåne kommer att överklaga förvaltningsrättens beslut är inte bestämt.
– Vi tycker att det finns komponenter som är principiellt viktiga, men vi har inte beslutat om vi ska belasta rättssystemet ytterligare, säger regionsdirektör Jonas Rastad.