Annons
Stesolid lämnades ut felaktigt och såldes vidare

Stesolid lämnades ut felaktigt och såldes vidare

Farmaceut expedierade både lugnande medel och insomningstabletter till en kund, som sedan sålde läkemedlet vidare. Personen som köpte överdoserade det lugnande medlet.

1 dec 2016, kl 08:00
0

En boende på ett behandlingshem för barn och unga i södra Stockholm, gick i september till ett närliggande apotek. Där kunde han hämta ut Stesolid och Imovane, lugnande läkemedel respektive narkotikaklassade och beroendeframkallande insomningstabletter.

Detta trots att det i doseringsfältet stod att läkemedlen endast fick lämnas ut till sjuksköterska på personens HVB-hem, och inte till kunden själv.

Mannen sålde sedan vidare läkemedel till en annan boende på behandlingshemmet. Den personen överdoserade Stesolid så att hen fick föras till sjukhus.

Personen kommer att klara sig, står det i Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

Farmaceuten som expedierade läkemedlen har sagt att det var stressigt på apoteken den dagen.

Vårdgivaren, i det här fallet apoteket, har förslagit åtgärder för att förhindra att något liknande ska hända igen.

Händelsen är även anmäld till Läkemedelsverket. Inspektionen för vård och omsorg har avslutat ärendet och bedömt att apoteket har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som medfört eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada.