Statiner minskar risk för kardiovaskulär sjukdom hos diabetiker

Enligt den senast artikeln från HPS, Heart Protection Study, minskar 40 mg simvastatin risken för kardiovaskulär sjukdom bland diabetiker.

13 jun 2003, kl 16:15
0

Studien, som är en substudie till den stora Heart Protection Study, HPS, löpte över 5 år på flera centra i Storbritannien. 5 963 patienter undersöktes och randomiserades till antingen 40 mg simvastatin eller placebo. De flesta hade typ 2-diabetes.

Bland de patienter som fick aktiv behandling med simvastatin uppvisade en minskad relativ risk för kardiovaskulär sjukdom med 22 procent. Bland dem som från början inte hade diagnosticerad aterosklerotisk sjukdom var den relativa riskminskningen 27 procent. De diabetiker som hade ett kolesterol under 3,0 mmol/l vid studiestart hade också en relativ riskminskning med 27 procent.

Författarna skriver att statinbehandling bör vara rutin för alla diabetiker med tillräckligt hög risk för kardiovaskulära händelser, oavsett deras initiala kolesterolnivåer.

? Läkare ska nu som rutin överväga att ge statiner till diabetiker som ett tredje steg i en behandling som redan ska bestå av behandling av hyperglykemi och hypertoni, säger huvudförfattaren Rory Collins till Reuters Health.

? Det finns 150 miljoner människor över hela världen med diabetes. Förmodligen har 100 miljoner av dessa en klar indikation för statinbehandling.

Ett sådant förfarande skulle kraftigt öka användningen av statiner, men Rory Collins menar att användningen är kostnadseffektiv då många kolesterolläkemedel har eller kommer att tappa sina patent snart.

Läs en längre intervju med Rory Collins i nästa nummer av Läkemedelsvärlden som utkommer måndag 23 juni 2003.