Annons
Start för restinformation på läkemedelsportalen Fass

Start för restinformation på läkemedelsportalen Fass

Fass har lanserat sin nya funktion med restinformation om läkemedel som är slut hos tillverkaren.

11 feb 2020, kl 13:50
0

Annons

Nu kan allmänheten samt vård- och apotekspersonal se restinformation på läkemedelsportalen Fass. Om Fass-användaren söker på ett läkemedel som är restnoterat kommer information om detta upp tillsammans med produktinformationen.

Användaren får veta att läkemedlet inte tillhandahålls för närvarande samt att det är slut hos tillverkaren. Dessutom vidareförmedlar Fass Läkemedelsverkets information om vilka alternativ till det aktuella läkemedlet som eventuellt finns, liksom om hur länge restnoteringen kommer att pågå.

Informationen bygger på Läkemedelsverkets restnoteringslista. Varje morgon klockan sex hämtar Fass aktuell restinformation från Läkemedelsverkets e-tjänst.

Restinformation på Fass utvecklas stegvis

Genom ett samarbete med Sveriges apoteksförening har Fass även tillgång till apotekens lagerstatus. Det gör att användaren kan göra en sökning på lagerstatus och se om något apotek möjligen fortfarande har det restnoterade läkemedlet inne.

Fass planerar att fortsätta att utveckla funktionen stegvis under 2020.

– Vi ser det vi gör nu som ett första steg. Vi hoppas att under 2020 komma med steg två, då vi kan ha information av bättre kvalitet och mer riktat, sade Gunilla Englund, affärsutvecklingsansvarig hos Fass tidigare i en intervju för Life-time.se.

– Det ska vara lätt för patienter, vårdpersonal och apotekspersonal att veta hur man ska hantera situationer med restnoterade läkemedel.