Annons

Snart dags för fältinspektion på apotek

Under våren kommer nyutbildade inspektörer från Läkemedelsverket att
vara redo för att ge sig ut på landets apotek för kontroll. Besök som kan vara både förvarnade och oannonserade.

4 feb 2011, kl 11:12
1

Annons

På Läkemedelsverket håller man nu på att utbilda särskilda inspektörer som ska arbeta med fältinspektioner av apotek. Redan tidigare har myndigheten bedrivit tillsyn av apotek men då har den skett från skrivbordet och handlat om att bland annat bedöma ansökningar. Snart är det dags att ge sig ut till de fysiska apoteken.

För detta har Läkemedelsverket rekryterat ny personal för detta och totalt handlar det om sju till åtta personer som kommer att vara apoteksinspektörer.
– Vi kommer att inspektera apoteken utifrån de regelverk som finns och till exempel se att de har kvalitetssystem som uppfyller gällande krav, säger Annika Babra på Läkemedelsverket.

Det finns möjlighet för Läkemedelsverket att göra oanmälda inspektioner men i normala fall kommer apoteken att informeras några veckor innan besöken. När det är dags för de första är inte bestämt men det kommer att bli under våren.

Tidigare har det hörts kritik från apoteksaktörerna att det blir krångligt med många kontroller från olika myndigheter när både Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och TLV ska inspektera men en samkörning av inspektionerna är inte på gång just nu.
– Vi samverkar med Socialstyrelsen och för diskussioner om att ha gemensamma inspektioner men eftersom vi har olika regelverk så krävs det en del planering.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer