Annons

Ingen praktiklön på Apoteket AB i höst

Det bli ingen praktiklön för de studenter som gör praktik på
Apoteket AB i höst. Det står klart sedan företaget beslutat att ändra
sina villkor.

3 feb 2011, kl 16:19
1

Annons

I och med omregleringen av apoteksmarknaden är det från och med höstterminen 2011 upp till varje apotekskedja att själva avgöra om och hur mycket de vill ge i ersättning till farmacevtstudenter som gör praktik på apoteken. Tidigare har apotekarstudenter studenterna fått en ersättning som legat på mellan 12 och 14500 kronor i månaden.

Beskedet kommer efter att Sveriges Farmacevtförbund hört av sig till aktörerna och frågat om ersättningen. Många av kedjorna har inte svarat men på Apoteket AB har man tagit beslutet att upphöra med praktiklön något som oroar förbundet.
– Vi riskerar nu att framför allt apotekarstudenterna väljer bort att göra sin praktik på ett apotek i Sverige och söker sig till utlandet eller andra branscher, säger Boris Pendic, ordförande i Sveriges Farmacevtförbunds studentsektion.

Från Apoteket AB är argumentet att praktiken är att betrakta som en kurs som  berättigar till studiemedel.
– Vi har tittat på utbildningar både utomlands och i Sverige och konstaterat att på de flesta andra får man inten lön under praktiken, säger Per Stadler, arbetsrättsstrateg på Apoteket AB.

Att praktiklön skulle bli ett konkurrensmedel mellan kedjorna som resulterar i att studenterna väljer bort Apoteket AB tror han inte på.
– Klart det skulle kunna hända men jag tror att det är andra saker än pengar som spelar in när man läser till farmacevt. Konkurrensen kommer nog snarare handla om profilering av praktiken och hur den utformas med bra handledning till exempel. Vi konkurrerar hellre med sådant.

I diskussionen har en kritik varit att CSN ger rätt till studiemedel i 20 veckor medan praktiken är i 26 men Per Stadler tycker inte att det är en fråga för företagen.
– Eftersom det är lärosätena som bestämmer hur lång praktiken är och CSN som beslutar om studiemedel är det en diskussion som bör föras mellan dem.

De studenter som gör sin praktik på Apoteket AB kommer kunna få viss ersättning upp till 2000 kronor i månaden för merkostnader som resor och dubbelt boende.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. För apotekarna regleras praktikens längd via EU-regelverket, vilket lärosätena har att rätta sig efter.

    Apoteksväsendet har idag en kostnad för apotekspraktiken. Den har täckts via handelsmarginalen för läkemedel. Kommer TLV att sänka handelsmarginalen? Kommer apotekarna/receptarierna att få högre ingångslöner eller kommer pengarna som inbesparas att tillfalla aktieägarna?

    Usch för gnidna apoteksaktörer. Ni förtjänar inte att duktiga studenter väljer apoteksyrket. Redan nu är söktycket för litet, och de studenter som antas har svårt att klara av studierna.
    Lycka till i ansträngningarna att skapa ett intresse för att välja att jobba på apotek.