Annons

SKL: Regeringens bud är för lågt

Regeringens budget för landstingens läkemedelskostnader 2008 fastställs till 21 miljarder kronor. Sveriges kommuner och landsting är inte nöjda och menar att det är långt ifrån slutförhandlat.

21 sep 2007, kl 12:51
0

Annons

I den budget som finansminister Anders Borg (m) presenterade igår ökar anslagen till hälso- och sjukvård. Flera myndigheter, bland annat Läkemedelsförmånsnämnden och Socialstyrelsen, får ökade resurser. Andra områden som regeringen satsar på är folkhälsopolitik och stöd till handikapporgansationer. Sammantaget ökar anslagen till hälso- och sjukvård med 1 644 miljoner kronor.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) välkomnar regeringens välfärdssatsningar, men vad gäller läkemedelskostnader framförs kritik. Den ersättning som regeringen i budgeten för 2008 redovisar för läkemedel till landstingen är nämligen satt till 21 miljarder kronor ? lika mycket som regeringens bud i de förhandlingar som fortfarande pågår mellan regeringen och SKL.
?    Vi tycker att det är fel att det står en siffra fast vi inte har förhandlat färdigt än, säger Ellen Hyttsten, direktör vid SKL.

Hon vill inte uppge exakt hur mycket SKL ser som är en rimlig läkemedelsbudget men anser inte att regeringens bud är tillräckligt.
I år löper ett treårigt avtal om landstingens budget för läkemedel ut. Ifall nästa avtal kommer att skrivas på en lika lång period är ännu inte bestämt.