Annons

SBU-rapport om
depressionssjukdomar underkändes trots sju års arbete

SBU:s rapport om behandling av depressionssjukdomar godkändes inte av styrelsen vid det senaste mötet i oktober. Slutsatsen att vissa psykoterapier kan ha lika god effekt som läkemedel har stött på problem.

17 okt 2003, kl 15:12
0

Den rapport om behandling av depressionssjukdomar som Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, flaggat för i flera år fick inte godkänt av styrelsen vid mötet i oktober. Det är den del av rapporten som ägnas psykoterapeutisk behandling av depression som stött på patrull.
Skälet är att det inom det vetenskapliga rådet, som är rådgivande till styrelsen, inte råder konsensus om den delen.
? Eftersom styrelsen inte besitter expertkunskap vill man att den rådgivande vetenskapliga gruppen är överens innan man godkänner rapporten, säger Sten Thelander på SBU som samordnar arbetet med rapporten.

Sju års arbete
I sju år har Sten Thelander och en projektgrupp arbetat med rapporten. Egentligen skulle den ha varit klar för ett par år sedan.
? När vi började var vi inte medvetna om hur mycket litteratur det finns i ämnet.
Han medger att han är besviken över att man ännu inte fått hela rapporten godkänd.
? Vi i projektgruppen är eniga och har dragit samma slutsatser utifrån de studier vi läst. Vi tycker att de farhågor som finns hos det vetenskapliga rådet mer är formaliteter.
Men nu ska delar av den litteratur som gäller psykoterapibehandling läsas av ytterligare några experter för att kvalitetssäkra materialet. Styrelsen vill på det sättet tydliggöra vilken kvalitet de studier har som används när projektgruppen dragit slutsatser om psykoterapi kontra läkemedelsbehandling.
? Det finns en oro bland vissa att man ska kunna tolka våra slutsatser som att all slags psykoterapi är lika bra som läkemedel. Men så är det inte och det är inte heller den slutsats vi dragit. Vad vi kommit fram till är att det finns vissa specifika psykoterapier som fungerar lika bra.
Nu räknar Sten Thelander med att rapporten ska godkännas vid nästa styrelsemöte och att rapportens sammanfattning ska komma i december.