Annons

Sambandet mellan fetma och cancer stärks

Mer än 90 000 dödsfall i cancer per år skulle kunna undvikas i USA om alla i den vuxna befolkningen kunde behålla ett BMI under 25 genom livet. Det är enligt den svenske experten Hans-Olov Adami ganska häpnadsväckande siffror.

19 maj 2003, kl 10:52
0

Relationen mellan kraftig övervikt och dödlighet i hjärtkärlsjukdom är väl etablerad. Trots att man har vetat att fetma även bidrar till ökad dödlighet i cancer är kunskapen om hur stor risken är begränsad.
I en prospektiv kohortstudie som publicerades nyligen i New England Journal of Medicine (2003;348:1625-1638) ingick mer än 900 000 vuxna amerikaner som inte varit sjuka i cancer när studien startade 1982. Under de 16 år som studien pågick inträffade totalt 57 145 dödsfall i sjukdomen. Forskarna undersökte relationen hos män och kvinnor mellan det BMI (body mass index) som de hade 1982 och den totala risken att dö i cancer samt risken att dö i olika former av cancer och jämförde med befolkningen totalt.


Vikten av normalvikt
De personer i studien som vägde mest, med ett BMI på minst 40, hade en risk att dö i cancer som var 52 procent högre för män och 62 procent högre för kvinnor än personer med normalvikt. Hos både män och kvinnor var BMI signifikant kopplad till dödlighet i cancer i matstrupen, tjocktarm- och ändtarm, lever, gallblåsa och njurar, samt non-Hodgkins lymfom och multipel myelom. För män fann man dessutom samband mellan högt BMI och död i cancer i mage och prostata och för kvinnor med bröstcancer (för kvinnor efter menopaus) samt cancer i livmoder, livmoderhals och äggstockar.
Baserat på resultaten i studien uppskattar forskarna att fetma kan orsaka 14 procent av alla dödsfall i cancer för amerikanska män över 50 år och 20 procent för kvinnor. Det skulle betyda att mer än 90 000 dödsfall i cancer per år skulle kunna undvikas om alla i den vuxna befolkningen kunde behålla ett BMI under 25 genom livet.
Professor Hans-Olov Adami, vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet i Stockholm, som skrivit en kommentar till studien i samma nummer av NEJM, menar att studien är viktig ur flera synpunkter. Dels gör storleken på studien att man nu kan bekräfta sambanden mellan fetma och cancer med väldigt hög statistisk säkerhet. För det andra visar studien att man kan utvidga listan av olika cancerformer som man måste studera närmre.
?Studien är även viktig för att man försöker kvantifiera hur stor andel av cancerbördan i USA som kan hänföras till fetma och som alltså teoretiskt skulle kunna undvikas om man på något mirakulöst sätt kunde eliminera fetmaepidemin. Det är ju ganska häpnadsväckande siffror man kommer fram till, säger han.


Allt fler cancerformer
En svensk studie av Adamis forskargrupp undersökte i vilken utsträckning fetma orsakar cancer.
?De studier vi har gjort överensstämmer när det gäller den centrala gruppen av cancerformer där sambandet kan anses bevisat bortom varje tvivel, säger han.
I både den svenska och den amerikanska studien är det uppenbart att listan av cancerformer som sannolikt påverkas av fetma växer. Det gäller till exempel cancer i bukspottkörteln, äggstockarna, livmoderhalsen, levern och lymfsystemet.
I alla studier har kvinnor med högt BMI en större risk att drabbas av cancer än män. Överrisken beror på två faktorer, menar Hans-Olov Adami. Det ena har samband med hur vanligt fetma är hos män respektive kvinnor och det andra är vilka cancerformer som påverkas. Livmodercancer hos kvinnor står för en del av den ökade risken och i någon mån bröstcancer för kvinnor som passerat menopaus.
? Dessutom är det ganska väl visat att kvinnor som är överviktiga också har en sämre prognos, säger han.
Mekanismerna bakom sambandet mellan fetma och cancer vet man fortfarande väldigt lite om. För det första har feta personer ätit mer än genomsnittet, för det andra har de antagligen haft andra kostvanor och för det tredje har de i genomsnitt varit mindre fysiskt aktiva. För en del cancerformer skapar också fetman en inre miljö som ökar risken. Det gäller till exempel livmodercancer beroende på att nästan allt östrogen efter menopaus bildas i fettvävnad och kvinnligt könshormon ökar risken för cancer i livmodern.


Kraftfulla strategier krävs
Att sambandet mellan fetma och cancer uppmärksammats så lite beror på att det är ett relativt sentida fenomen, menar Hans-Olov Adami.
? I USA är en tredjedel av hela befolkningen feta, med ett BMI över 30, vilket är helt sanslösa siffror. Men det tragiska är att i Sverige och Europa håller vi på att upprepa den här katastrofen, säger han.
Det vi behöver är realistiska kraftfulla strategier för att motverka epidemin och det har mycket med samhällets struktur och med politiska beslut att göra, menar han.
?Det är inte information som saknas. I USA där man är hysteriskt intresserad av fettfria livsmedel och lågkalorikost finns det samtidigt mat tillgängligt dygnet runt överallt i orimligt stora portioner samtidigt som alla naturliga tillfällen till energiförbrukning systematiskt elimineras.