Annons

Muterat adenovirus utplånar hjärntumör

Genom att förändra strukturen hos ett vanligt förkylningsvirus har forskare skapat ett vapen som kan förstöra aggressiva cancertumörer i hjärnan på möss.

19 maj 2003, kl 10:39
0

Annons

Resultaten av en amerikansk studie som använde ett modifierat adenovirus är så lovande att National Cancer Institute i USA planerar att ta fram en version av viruset som kan testas på människa redan nästa år. Andra experter hyser dock tvivel när det gäller att dra allt för optimistiska slutsatser av studien.
Enligt studien, som publicerades i Journal of the National Cancer Institute (2003;95:652-660), kan det modifierade viruset oskadliggöra cancerceller i så kallade glioblastom. Det är en cancerform där det idag inte finns någon effektiv behandling och patienterna för det mesta dör inom ett år.
Forskarna har sedan länge känt till att retinoblastom (Rb) protein har en viktig roll i tumörutveckling. I normala celler agerar Rb-protein som en broms i celldelning och när det saknas startar celldelningen ohämmat.
För flera år sedan konstruerade forskare ett adenovirus som kan kopiera sig själv och förstöra celler som saknar Rb-protein. Viruset kallades Delta-24.
Men det finns ett problem, alla tumörer har inte receptorer för Delta-24. Forskarna modifierade därför adenoviruset och kallade det för Delta-24-RGD.
I den aktuella studien injicerades Delta-24-RGD direkt i hjärnan på möss med glioblastom och man jämförde resultaten med möss som hade fått antingen Delta-24 eller placebo.
Mössen som fick placebo levde i genomsnitt 19 dagar, de som fick Delta-24 levde i genomsnitt 50 dagar medan de som fick Delta-24-RGD levde i 131 dagar.
Ett problem som kan uppträda på människa är immunitet.