Så ska forskning om apotek stärkas

Så ska forskning om apotek stärkas

Tillsammans ska Apotekarsocieteten, apoteksaktörerna och akademin bygga upp apoteksforskningen i Sverige.

28 feb 2019, kl 08:53
0

Annons
Karin Meyer, vd Apotekarsocieteten.

Karin Meyer, vd Apotekarsocieteten.

Vetenskaplig forskning om apotek och apotekens bidrag till en säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning är både eftersatt och sällsynt i Sverige. Det menar en nybildad samverkansgrupp som gjort till sin uppgift att stärka den svenska apoteksforskningen och så småningom tillämpningen av densamma.

Sedan omregleringen av apoteksmarknaden 2009 har ingen riktigt drivit frågan om apoteksforskning och forskningsområdet har fört en alltmer tynande tillvaro.

– Det här är ett område som varit eftersatt under en så pass lång period. Vi och andra ser ett behov av att kraftsamla kring återuppbyggnaden av forskning om apotekens bidrag till en patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning, säger Karin Meyer, vd för Apotekarsocieteten.

Den samverkansgrupp som nu har bildats för att göra just detta består av företrädare för de flesta av apotekskedjorna, branschföreningen Sveriges Apoteksförening, Sveriges Farmaceuter, Vårdförbundet och Läkarförbundet. I gruppen ingår också ett antal akademiker som forskat inom apoteksområdet men som nu arbetar på annat håll, samt företrädare för universiteten i Göteborg, Uppsala och Umeå, som alla har farmaceututbildningar. Arbetet koordineras av Apotekarsocieteten.

Varför är den här typen av forskning så viktig?
– Därför att det sker väldigt mycket förändringar inom apoteksområdet som vi behöver ha kunskap om för att kunna utvärdera. Ett exempel är den ökade digitaliseringen och e-handeln och hur den påverkar läkemedelsanvändningen. Ett annat är farmaceutiska tjänster på apotek, ett område som behöver beforskas för att se om och hur det kan genomföras och med vilka tjänster, säger Karin Meyer.

Tanken är att samverkansgruppen till en början ska kartlägga och synliggöra den apoteksforskning som trots allt redan görs i Sverige och därmed bidra till att den omsätts i praktiken.

I nästa steg är förhoppningen att ett ökat fokus på apoteksforskning ska möjliggöra för lärosätena att få ökade anslag till forskningsområdet.

– Det är akademin som avgör vad det ska forskas på och det är viktigt att forskningen är akademiskt driven och helt oberoende, säger Karin Meyer.

När man kan vänta sig konkreta resultat är dock för tidigt att säga och man kommer att utvärdera samverkansgruppens arbete i slutet av varje år.

– Men det är ett område som varit eftersatt under så lång tid så jag tror att man måste ge det ett par år, säger Karin Meyer.

Vad är din förhoppning att arbetet ska leda till?
– Jag hoppas att lärosätena i och med detta kommer att satsa på det här forskningsområdet och att Sverige kan ta en lite mer framträdande position inom apoteksforskningen.

– Jag hoppas också att apoteksbranschen tar till sig av forskningen och tror att den kan vara av värde för dem i deras utvecklingsarbete. Även ur ett arbetsgivarperspektiv tror jag att apoteksbranschen skulle gynnas av att ta en större roll inom apoteksforskning. Jag tror att det ger signaler som är viktiga för personalen på apotek.

Behovet av utökad forskning om apotekens verksamhet lyftes också i Åsa Kullgrens delbetänkande i apoteksmarknadsutredningen, där Apotekarsocieteten föreslogs som aktör för att koordinera arbetet.