Så ska bilden av farmaceuter bli tydligare

Så ska bilden av farmaceuter bli tydligare

Apotekare arbetar inte bara på apotek och receptarier står inte i receptionen. Nu ska fler förstå vad de kan.

12 mar 2019, kl 15:36
0

Margareta Hammarlund-Udenaes. Foto: Uppsala universitet.

Margareta Hammarlund-Udenaes. Foto: Uppsala universitet.

Det behövs en tydligare bild av apotekares och receptariers arbetsuppgifter i framtiden. Det menar företrädare för landets universitet som bedriver utbildningar inom området (Uppsala, Göteborg, Malmö, Kalmar och Umeå).

I ett nyligen avslutat projekt som genomförts i samarbete med Sveriges Apoteksförening, Sveriges Farmaceuter och Apotekarsocieteten har man därför tagit fram ett antal ”målbilder” för respektive yrkeskategori.

– En anledning till att vi gör det här är att våra professioner är relativt okända. När man hör apotekare tänker man omedelbart på apotek, och för receptarie kanske man tänker på någon som står i en reception, säger Margareta Hammarlund-Udenaes, dekan vid farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet.

För apotekare beskrivs målbilden bland annat som att ”vara en innovatör inom läkemedelsområdet” och att ”leda samhällets utveckling av ändamålsenlig läkemedelsanvändning”.

Målbilder för receptarier är till exempel att ”kommunicera kunskap om läkemedel till individ och samhälle” och att ”samverka med och stödja andra professioner med sin kunskap om läkemedel”.

Bakgrunden till att man såg ett behov att förtydliga professionerna och skillnaderna dem emellan är dels en motion som kom in till Apotekarsocieteten för ett par år sedan och dels en internationell debatt om innehållet i receptive professions utbildningar.

I Sverige har apotekarutbildningen nyligen stöpts om och även receptarieutbildningen är på väg att uppdateras.

Men de nu framtagna målbilderna har inget med det faktiska innehållet i utbildningarna att göra, säger Margareta Hammarlund-Udenaes.

– Nej, det handlar mer om att tydliggöra skillnaden mellan professionerna och vad man faktiskt kan arbeta med efter avslutad utbildning. I dag råder det en stor okunskap om detta, både i samhället i stort och i hälso- och sjukvården och näringslivet.

– Det är också ett sätt att öka kunskapen om professionerna för oss själva och något som kan vara en målbild för vad vill vi åstadkomma med våra utbildningar, säger Margareta Hammarlund-Udenaes.

Målbilderna för apotekare och receptarier finns att läsa om på Apotekarsocietetens hemsida.

Apotekare, receptarie och farmaceut

Apotekare: utbildning till apotekare är en 300 poäng lång universitetsutbildning som omfattar fem års heltidsstudier. För att arbeta som apotekare hälso- och sjukvården, inklusive apotek, krävs en apotekarlegitimation som ansöks om hos Socialstyrelsen. Har särskild kompetens om läkemedel från idé till användning.
Receptarie: receptarieprogrammet är en 180 poäng lång universitetsutbildning som omfattar tre års heltidsstudier. Även receptarie är ett legitimationsyrke som Socialstyrelsen utfärdar legitimation för. Fokus är rådgivning till kund/patient.
Farmaceut: är ett samlingsnamn för apotekare och receptarier.

Källa: studera.nu

Föregående artikel Läkemedelsverket vill rensa i app-djungeln
Nästa artikel Han tar över som FDA-chef när Gottlieb lämnar