Annons
Så bedöms Stockholm som ny värdstad för EMA

Så bedöms Stockholm som ny värdstad för EMA

Byggnaderna möter kraven, men ansökan saknar plan för nuvarande personal, konstaterar EU-kommissionen.

2 okt 2017, kl 14:21
0

Annons

EU-kommissionen publicerade nyligen sin utvärdering av de 19 kandidatstäderna för att ta över den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Utvärderingen är gjord utifrån sex kriterier, bland annat att verksamheten kan fortsätta utan avbrott i samband med flytten, att myndigheten kan behålla nuvarande personal och rekrytera ny, samt tillgänglighet till EU-medlemsländernas huvudstäder.

I bedömning graderar EU-kommissionen inte de olika ansökningarna utan konstaterar att ansökningarna innehåller olika mycket information. Det i sin tur gör att möjligheten att bedöma om de möter de uppställda kriterierna skiljer sig åt.

I bedömningen av Sveriges ansökan konstaterar kommissionen att de tilltänkta byggnaderna i Stockholm möter de uppställda kriterierna för EMA:s nya hemvist. Byggnaderna som erbjuds är i första hand ”Life City” på 28 000 kvadratmeter med ett möjligt tillägg av ytterligare 600 kvadratmeter i form av ”Genen”, belägna i Hagastaden i mellan Solna och Stockholm. Båda dessa byggnader är under uppbyggnad och beräknas vara inflyttningsklara tredje kvartalet 2020. Även ytterligare alternativ anges i Stockholms ansökan.

Kommissionen har dock inte kunnat göra någon mer detaljerad bedömning av de tilltänkta lokalerna eftersom någon sådan information inte lämnats. Bland annat rör det sig om antal mötesrum av diverse storlekar och auditorium.

Vidare konstaterar kommissionen att medföljande makar och barn har full tillgång till hälso- och sjukvård i Sverige, vilket var ett av kriterierna. Däremot saknar Sveriges ansökan uppgift om tillgången till socialförsäkring, vilket också ingick i kriteriet.

Till det kanske viktigaste kriteriet, att myndighetens arbete flyter på smidigt under och efter flytten, skriver kommissionen att Sveriges erbjudande innehåller en generell plan för omlokaliseringen, där detaljerna ska utarbetas ihop med EMA om så blir fallet.

I kriteriet lyfts betydelsen av att byggnader och lämpliga lokaler är på plats vid flytten, samt att logistik, datalagring och it-säkerhet håller hög standard. I utvärderingen framgår att den svenska ansökan saknar detaljerad information om bland annat lagringslösningar och teknisk utrustning. Däremot lämnar kommissionen inga kommentarer om it-säkerheten.

Utvärderingen tar också upp beskrivningen om möjligheten för EMA att rekrytera experter från den svenska arbetsmarknaden. Däremot konstaterar kommissionen att den svenska ansökan inte innehåller någon information för hur EMA:s nuvarande medarbetare ska lockas att följa med vid en eventuell flytt.

Samtliga kandidatstäders utvärderingar finns att läsa på på EU-kommissionens hemsida.

Närmast ska utvärderingarna diskuteras på Allmänna rådet och vid Europeiska rådets möte i oktober. Beslut om myndighetens nya lokalisering fattas efter omröstning vid Allmänna rådet den 20 november.