Annons

Rökavvänjningsmedel prövas vid ADHD-symtom

Än så länge saknas alternativ till amfetamin vid farmakologisk behandling av ADHD. Men det pågår studier med andra läkemedel.

11 jun 2002, kl 19:18
0

ADHD Läkemedlet bupropion (Zyban) som idag är registretat för indikationen rökavvänjning kan i framtiden bli aktuellt vid behandling av ADHD.

Det spår Socialstyrelsen i sin kunskapsöversikt om funktionsstörningen ADHD hos barn och vuxna. Atomoxetin – ett nytt atypiskt antidepressivt medel – beskrivs också som ett medel som visat sig ha lovande effekter vid ADHD-symtom.

? Men centralstimulantia är de läkemedel som än så länge visat sig ha den bästa effekten, när man behöver använda farmakologisk behandling, säger Lars Hellgren på Socialstyrelsen, en av de ansvariga för översikten.

En kombination av centralstimulerande läkemedel och psykosociala program är det som enligt Socialstyrelsen visat sig ha bäst effekt.

Ett problem med de läkemedelsstudier som gjorts, och då handlar det främst om amfetamin, är att de flesta är mycket korta, ofta kortare än tre månader. Uppföljningsstudier saknas också nästan helt, konstaterar Lars Hellgren.

Under de senaste året har drygt 2000 barn behandlats med centralstimulantia. Förskrivningen sker på licens.