Möjligheten till dispens för Xenical upphör i höst

Ansökningar om dispens för de indragna subventionerna för bantnings- och impotensläkemedel har sjunkit drastiskt. Den första oktober, då Läkemedelsförmånsnämnden börjar sitt arbete, upphör möjligheten till dispens helt.

11 jun 2002, kl 19:27
0

Sedan subventionen för bantnings och impotensläkemedlen drogs in i april förra året har regeringen till och med maj i år behandlat drygt 3 500 ansökningar om dispens. Av dessa har 590 fått ja på sin ansökan.

Jämfört med förra våren har ansökningarna sjunkit rejält.

? Då registrerades ett hundratal om dagen, den senaste tiden har det kanske rört sig om fem om dagen, säger Elsie Nygren, registrator på Socialdepartementet. I maj förra året inkom 668 ansökningar, i år 100.

Däremot har andelen som får bifall på sin ansökan ökat. Av de 159 ansökningar som togs upp på regeringssammanträdena i juli förra året fick 13 ja. Av de 136 i maj i år 43.

Men möjligheten att få dispens upphör den 1 oktober när Läkemedelsförmånsnämnden börjar sitt arbete.

? Däremot kan företagen ansöka hos oss om att på nytt ingå i förmånssystemet, säger Ann-Christin Taubermann, generaldirektör för den nya myndigheten.