Rivaroxaban gav samma skydd som warfarin

Den nya blodproppshämmaren Xarelto med rivaroxaban gav samma skydd mot
stroke som rutinbehandling med warfarin. Det visar en studie som
presenteras vid den pågående kardiologikongressen AHA i Chicago.

19 nov 2010, kl 13:15
0

Personer som lider av förmaksflimmer löper en ökad risk att drabba av stroke. En vanlig förebyggande behandling är att ge blodförtunnande behandling med warfarin. Warfarin har de senaste åren fått flera utmanare som inte kräver samma noggranna kontroll av koagulationsförmågan för dosjustering. I veckan presenteras preliminära data vid den pågående kardiologkongressen AHA i Chicago som visar att Xarelto (rivaroxaban) ger samma förebyggande skydd som warfarin samtidigt som risken för hjärnblödning minskade.

I den internationella så kallade Rocketstudien ingick totalt 14 264 patienter med flera riskfaktorer för stroke. Efter att ha behandlats i snitt under 19 månader med antingen warfarin eller rivaroxaban, hade 269 patienter som lottats till rivaroxaban antingen fått stroke eller systemisk blodpropp, jämfört med 306 bland dem som lottats till warfarin.

Mätning av tiden som de warfarinbehandlade patienterna låg inom det så kallade INR-intervallet (internationell normaliserad kvot) visade dock att kvaliteten av warfarinbehandlingen inte var den bästa. Det kan tyda på att de patienter som får en bra monitorering av warfarin når ett bra resultat, medan så inte var fallet vid flera av de deltagande klinikerna.