Rituximab gav ökad överlevnad

Patienter med kronisk lymfatisk leukemi som behandlades med rituximab i kombination med cytostatika visade på en ökad överlevnad jämfört med enbart cytostatikabehandling. Det visar data som presenteras vid en pågående hematologkongress i USA.

8 dec 2009, kl 11:36
1

Annons

KLL är den vanligaste formen av leukemi och drabbar omkring 500 personer per år i Sverige. Förloppet är kroniskt och omkring en tredjedel av de som drabbas är symptomfria och behöver ingen behandling. Hos dem som har en aktiv sjukdom krävs ofta upprepade behandlingar med cytostatika.

Studien som presenterats på en kongress ordnad av American Society of Hematology, ASH, i New Orleans visar att KLL-patienter som behandlats med den monoklonala antikroppen Mabthera (rituximab) i kombination med cytostatika minskar antalet återfall i sjukdomen och ökar tiden för överlevnad jämfört med enbart cytostatika.

I studien ingick 817 patienter med tidigare obehandlad KLL rituximab som tillägg till cytostatika vid sex behandlingstillfällen. Den andra hälften fick enbart cytostatika. Efter en median uppföljningstid på tre år fick de personer som fick Mabthera som tillägg 19 månader längre tid utan återfall än cytostatikagruppen. Studien visar också att överlevnaden efter drygt tre år var 87 procent i Mabtheragruppen jämfört med 82 procent för dem som bara behandlats med cytostatika. Biverkningarna som rapporterats var bland annat neutropeni, låga halter av neutrofiler, en typ av vita blodkroppar.

Studien har bland annat finansierats av Roche som marknadsför Mabthera.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Varför skall läsaren behöva leta upp att Mabthera reagerar mot CD20 och minskar B-celler.?
    V g lägg in sådan basal info på 1 rad. Ni vänder ju er till utbildade läsare.