Annons

Myndigheter fortsätter med gemensam rådgivning

Det pilotprojekt som pågår där Läkemedelsverket tillsammans med TLV
erbjuder gemensam rådgivning till företag kommer att förlängas. Försöket har
varit lyckat men fler möten behövs innan projektet kan utvärderas.

7 dec 2009, kl 16:44
0

Annons

När läkemedelsföretag ska få sina produkter godkända är det mer än bara tillstånd för marknadsföring som är intressant. För många företag är möjligheten att få sitt preparat subventionerat och upptaget i förmånen nästan lika viktigt. För att underlätta för de sökande företagen har Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, erbjudit gemensam vetenskaplig rådgivning under hösten. Rådgivningen är ett komplement till de vanliga diskussionerna med de enskilda myndigheterna

Projektet har varit uppskattat och förlängs nu till den 30 juni 2010. Men det är för tidigt att utvärdera säger Tomas Salmonsson på Läkemedelsverket.
– Vi har bara haft tre möten hittills och har några till inbokade i december. Vi kände att vi vill ha fler innan vi drar några slutsatser så därför förlänger vi under våren.

Enligt Tomas Salmonsson har den gemensamma rådgivningen väckt uppmärksamhet i Europa eftersom vikten av vad de subventionerande myndigheterna tycker blir allt viktigare. Dessutom gör de samordnade mötena att de olika myndigheterna får en ökad förståelse för varandra.
–  Vi tjänar på att veta mer om hur TLV resonerar eftersom de kan vilja ha en studiedesign som skiljer sig från den vi på Läkemedelsverket vill ha. Vi gör ju inte någon hälsoekonomisk bedömning men det underlättar om vi vet hur de tänker, säger han.

Det är företagen själva som ansöker om en gemensam rådgivning och de söker om ett möte för en viss produkt. Representanter från de båda myndigheterna träffas för en förberedande diskussion och sedan har man ett möte med företaget på 1,5 timma.
–  Det här är ju nytt även för industrin eftersom det handlar om både regulatoriska och marknadsrelaterade frågor och de behöver ha med representanter från både avdelningar, säger Tomas Salmonsson.