Regeringen gör elektronisk förskrivning till standard

Regeringen gör elektronisk förskrivning till standard

Elektronisk förskrivning blir huvudregel för alla humanläkemedel som hämtas ut på öppenvårdsapotek.

28 mar 2019, kl 11:30
0

Annons

Redan i dag förskrivs över 99 procent av alla läkemedel på e-recept. Men regeringen vill ha en ännu större enhetlighet och öka den elektroniska förskrivningen ytterligare och fattade på torsdagen beslut om att göra e-recept till huvudregel.

I fjol lade Läkemedelsverket och Socialstyrelsen, som Läkemedelsvärlden rapporterade, fram en utredning som rekommenderade att all förskrivning av humanläkemedel ska ske elektroniskt.

Det aktuella regeringsbeslutet innebär att Läkemedelsverket nu får i uppdrag att införa elektronisk förskrivning som huvudregel för samtliga humanrecept som ska hämtas ut på öppenvårdsapotek. Pappersrecept tillåts enbart i reglerade undantagssituationer. Det ingår i Läkemedelsverkets uppdrag att bestämma vilka dessa undantag ska vara.

Om undantagsregeln tillämpas måste förskrivaren motivera detta på en särskild blankett och receptuppgifterna ska i efterhand registreras elektroniskt. Möjligheten att förskriva läkemedel via faxrecept tas bort.

Ett huvudargument för beslutet är att införandet av en nationell läkemedelslista nästa år kommer att kräva att alla förskrivningar finns i elektronisk form.

Läkemedelsverket får ett extra anslag på en halv miljon kronor för uppdraget under 2019 och ska återrapportera till regeringen senast 31 mars nästa år.