Regeringen går vidare med omstritt förslag

Regeringen går vidare med omstritt förslag

Efter två år går regeringen vidare med förslaget att förbjuda korsvis ägande mellan vård och apotek.

1 nov 2021, kl 09:54
0

En statlig utredning har fått i uppdrag att ta fram lagförslag som ska hindra vård och apotek att äga varandra. Syftet är att minska risken för att vinstintressen leder till onödigt vårdutnyttjande och överförskrivning av läkemedel.

Utredningsuppdraget bygger på en rapport som Läkemedelsverket för två år sedan presenterade på uppdrag av regeringen.

Tätare kopplingar mellan vård och apotek

Sedan apoteksmarknaden omreglerades 2009 gäller att en person som får förskriva läkemedel inte får äga 50 procent eller mer av ett öppenvårdsapotek. Samma sak gäller läkemedelstillverkare och de som innehar godkännande för försäljning av läkemedel (MAH).

Privata vårdföretag kan däremot äga och driva öppenvårdsapotek. Och apoteksaktörer kan äga vårdföretag.

De affärsmässiga kopplingarna mellan vårdgivare och apotekskedjor blir också allt tätare. Bland annat är Apoteket Hjärtat delägare i det företag som driver Min doktor och statligt ägda Apoteket AB har gått in som delägare i Doktor 24. Denna utveckling väcker debatt på grund av farhågor om att kopplingarna skulle kunna bidra till onödig vård och läkemedelsanvändning.

– Det ska vara det medicinska behovet som styr förskrivning och vårdutnyttjande och därför ser vi behov av att reglera ägandet av apotek ytterligare, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Omstridda förslag

Läkemedelsverket föreslog i rapporten i september 2019 att det bör finnas samma ägandebegränsning för vårdföretag som för förskrivare, tillverkare och de som marknadsför läkemedel. Myndigheten ansåg också att begränsningen även bör gå åt andra hållet så att apoteksaktörer inte kan äga vårdgivare. Detta eftersom ”riskerna torde vara desamma i en motsatt riktning av ägandeförhållandena”.

Efter två år på Socialdepartementets bord blir nu förslagen föremål för en statlig utredning. Utredaren ska ge förslag på konkret lagstiftning i enlighet med Läkemedelsverkets rapport. Ett undantag är dock att myndigheten även ville begränsa parallellimportörers apoteksägande, vilket inte finns med i uppdraget till utredaren.

Förslagen är omstridda. När Läkemedelsverket skickade ut sin rapport på remiss fanns både positiva och kritiska röster. Bland kritikerna fanns Sveriges apoteksförening och Sveriges farmaceuter. Apoteksföreningen ansåg att dagens reglering fungerar väl och att ytterligare begränsningar är onödiga. Sveriges farmaceuter framhöll att ett ökat samägande av apotek och vårdgivare kan vara positivt för både apoteksbranschen och framtidens patienter.

Nu har den statliga utredaren Anna-Lena Sörensson sju månader på sig att ta fram konkreta lagförslag. Den 27 maj 2022 ska hon redovisa dem till regeringen.