Annons
Covid-19-vaccinering var säker trots allergier

Covid-19-vaccinering var säker trots allergier

Allergiker fick fler allergiska reaktioner av vaccinet men kunde ändå vaccineras på ett säkert sätt, visar en studie.

29 okt 2021, kl 09:30
0

Den som tidigare i livet haft allvarliga allergiska reaktioner behöver inte avstå från att vaccinera sig mot covid-19. Risken för allergiska reaktioner av vaccinet är visserligen högre än för den som aldrig haft allergi, men reaktionerna går att hantera. Den slutsatsen drar forskarna bakom en ny studie. Det är den hittills största studien om allergiriskerna med mRNA-vaccinerna mot covid-19. Forskningen är publicerad av Jama network open.

Ökad risk för allergiska reaktioner

Allergireaktioner är visserligen en sällsynt vaccinbiverkning, men ändå något vanligare för covid-19-vaccinerna än för andra vacciner. Enligt Svenska föreningen för allergologi får ungefär en av 100 000 som vaccineras mot covid-19 en svår allergisk reaktion. Det handlar då om alla reaktioner som är så allvarliga att personen behöver behandling på akutmottagning eller sjukhusvård.

Experterna är inte helt säkra på vilket ämne i vaccinerna som är orsaken. Men ett ämne som är starkt misstänkt är polyetylenglykol(PEG). Det finns i båda de två mRNA-vaccinerna från Pfizer/Biontech och Moderna.

Olika länder har valt olika vägar när det gäller covid-vaccinering av personer som tidigare haft svåra allergiska reaktioner. I vissa länder är rekommendationen att avstå från att vaccinera dessa personer. I andra länder, bland andra USA och Sverige, rekommenderas  ett systematiskt omhändertagande med ökad övervakning. Syftet är att så många som möjligt även av dessa personer ska kunna få vaccin.

Över 50 000 personer ingick

I den nu aktuella studien använde de amerikanska forskarna registerdata om covid-19-vaccinationer av anställda inom hälso- och sjukvårdssystemet Mass general Brigham.

Före vaccineringen fick de anställda fylla i ett digitalt formulär om bland annat tidigare allergiska reaktioner. Efteråt fick de på samma sätt rapportera eventuella symtom.

Uppgifter om 52 998 vårdanställda ingick i forskningsstudien. 474 av dem (0,9 procent) angav före vaccineringen att de tidigare haft svåra allergiska reaktioner mot läkemedel, vacciner eller allergen som till exempel getinggift.

Utslag och svullnad vanligast

Av personerna i den gruppen rapporterade sedan 11,6 procent svåra reaktioner efter dos 1 eller dos 2 av något av mRNA-vaccinerna. Bland dem utan tidigare allergier var det 4,7 procent som rapporterade svåra allergireaktioner efter vaccineringen. De vanligaste typerna var utslag på andra ställen än injektionsstället samt svullnader. Även andningspåverkan förekom. Anafylaxi (allergisk chock) förekom däremot bara i något enstaka fall.

Det var vanligare med allergireaktioner efter den första vaccindosen än efter den andra.

De flesta kunde fullfölja

Resultaten innebär att det var två och en halv gång så vanligt med allergiska reaktioner efter vaccineringen bland dem som tidigare haft sådana reaktioner. Men de flesta som fick reaktioner kunde trots allt fullfölja vaccineringen med två doser på ett säkert sätt med hjälp av de rekommendationer som finns om övervakning och beredskap. 97,6 procent av de anställda i studien fick två vaccindoser.

Forskarna bakom studien framhåller att det fortfarande behövs mer forskning om sambanden mellan covid-19-vaccinerna och allergireaktioner. Bland annat är det fortfarande okänt exakt vilka mekanismer i kroppen om är inblandade och vilket eller vilka ämne-n som utlöser reaktionerna.

Hoppas fler ska våga

Men forskarna anser ändå att deras stora studie tillför ny viktig kunskap som bör kunna göra att fler med en historia av allergireaktioner vågar vaccinera sig mot covid-19.

– Vi hoppas att dessa data blir ett stöd för vården i pågående diskussioner med patienter som är tveksamma till covid-19-vaccinering på grund av allergiproblem, säger i ett pressuttalande studiens seniora författare Kimberly G. Blumenthal, forskare och läkare vid Massachusetts general hospital.

– Vid våra arbetsplatser kunde nästan alla personer med och utan en historia av svår allergi slutföra vaccineringen med två doser.

Covid-19-vaccin och allergi – detta gäller

Riktlinjerna från Svenska föreningen för allergologi säger sammanfattningsvis:

  • Anafylaxiberedskap, bland annat möjlighet att ge adrenalin, ska finnas överallt där vaccinering sker.
  • Alla som vaccineras ska stanna kvar för observation i minst en kvart.
  • De som har haft en svår allergisk reaktion mot polyetylenglykol, PEG, eller de närbesläktade ämnena polysorbat och polyoxyl 35 ricinolja ska tills vidare inte vaccineras mot covid-19. Med svår allergisk reaktion avses reaktion som är så svår att det krävt behandling på akutmottagning eller inläggning på sjukhus.
  • När någon tidigare haft en svår reaktion mot vaccin eller annat injicerat läkemedel ska vården göra en bedömning – kan personen ha reagerat på PEG eller PEG-liknande produkter som polysorbat eller polyoxyl 35 ricinolja? Samma bedömning ska göras för personer som har reagerat upprepade gånger med anafylaxi (allergisk chock) på läkemedel. Vid PEG-överkänslighet ska man i enlighet med punkten ovan i dagsläget inte vaccinera. Om personen däremot inte bedöms som överkänslig mot PEG-liknande produkter går det att vaccinera, om nyttan är större än risken. Då ska det ske på sjukhus eller specialistklinik med tillräcklig observation efteråt.
  • Även patienter med den sällsynta sjukdomen systemisk mastocytos bör vaccineras på sjukhus eller specialistklinik.

Källa: Svenska föreningen för allergologi

Föregående artikel Emmanuelle Charpentier blir mentor i Umeå
Nästa artikel Regeringen går vidare med omstritt förslag