Annons

Regelbunden användning av NSAID kan minska ASA:s skyddande effekt på hjärtat

En amerikansk studie har funnit att regelbunden användning av NSAID kan reducera acetylsalicylsyras möjlighet att förhindra hjärtinfarkt och stroke.

19 sep 2003, kl 16:41
0

Icke steroida antiinflammatoriska läkemedel, NSAID, kan konkurrera med acetylsalicylsyra, ASA, i kroppen hos personer som använder dem dagligen. Det gäller dock inte om man bara använder dem ibland. Det är slutsatsen i en studie vid Bringham and Women´s Hospital i Boston, USA, som nyligen publicerades i tidskriften Circulation.
Miljontals människor runt om i världen använder ASA varje dag för att minska risken för hjärtinfarkt och stroke. Det är vårt vanligaste läkemedel vid hjärtkärlsjukdom. Det användes tidigare för lättare värk och feber, men risken för biverkningar har gjort att många patienter bytt till andra smärtstillande läkemedel.
Alla NSAID påverkar Cox-1. Men ibuprofen och andra nyare NSAID stänger bara av Cox-1 tillfälligt, vilket gör dem säkrare än ASA. Enligt den amerikanska studien konkurrerar de med ASA när de tas tillsammans. Det resulterar i att om en NSAID blockerar Cox-1 före ASA så stängs Cox-1 av tillfälligt och ASA kan inte utöva sin skyddande effekt fullt ut.
Forskarna använde materialet från den stora Physicians´ Health Study, PHS, på 22 071 huvudsakligen vita män. Slutsatsen i PHS, som pågick i fem år, var att regelbunden användning av ASA reducerar risken för hjärtinfarkt med 44 procent.
I den aktuella studien jämfördes män som tog ASA med dem som dessutom tog andra NSAID för tillstånd som artrit eller huvudvärk. Forskarna fann då att risken inte hade minskat hos män i ASA-gruppen som använde NSAID regelbundet (minst 60 dagar per år). Däremot hade de som tog NSAID vid enstaka tillfällen den positiva effekten av ASA bevarad.
Forskarna har också en väldigt enkel lösning på problemet: Om patienten tar ASA ett par timmar före NSAID så kan Cox-1 vara permanent blockerad och ge full effekt. Men de betonar att teorin behöver studeras ytterligare innan den kan rekommenderas.
Circulation 2003;108:1191