Annons

Nya neuroleptika kan ge pankreatit

Det kan finnas ett samband mellan vissa nyare neuroleptika och inflammation i pankreas.

19 sep 2003, kl 16:40
0

I en studie vid University of Nebraska College of Medicine, USA, ingick patienter som använde något av fyra antipsykotiska läkemedel. Alla fall av pankreatit, som rapporterats till det amerikanska läkemedelsverket FDA eller till medicinska tidskrifter mellan 1981 och 2002 registrerades. Av analysen, som publicerades i septembernumret av Pharmacotherapy, framgick att fler fall kunde kopplas till tre nyare neuroleptika än till det äldre haloperidol.
Totalt 192 fall av pankreatit registrerades varav 72 gällde klozapin, 62 olanzapin samt 31 risperidon. Tolv fall uppträdde hos patienter som medicinerats med haloperidol. De flesta insjuknade inom sex månader efter att behandlingen startat.n