Annons

Receptfria statiner på gång i England

Storbritanniens hälsodepartement vill att läkemedelsföretag ansöker om receptfrihet för statiner. Uppmaningen kommer som en följd av det program för fler receptfria läkemedel snabbare, som pågår i Storbritannien.

19 maj 2003, kl 11:00
0

Storbritanniens hälsominister Alan Milburn vill att de kolesterolsänkande statinerna görs receptfria. Det framgår av en artikel i the Sunday Telegraph som också uppger att statinerna står för den största delen av den statsfinansierade läkemedelsbudgeten i Storbritannien. Genom att flytta över läkemedlen till den receptfria sidan skulle patienterna tvingas betala för dem ur egen ficka. Första ansökan om receptfrihet för statiner förväntas komma in till sommaren.
Enligt en taleskvinna på hälsodepartementet är detta en följd av ett nytt program där myndigheter jobbat tillsammans med bland annat farmacevtorganisationer för fler receptfria läkemedel. Myndigheterna försöker också att skynda på godkännandeprocessen för receptfrihet. Programmet infördes förra året men ännu har proceduren inte minskat mer än enstaka veckor.
? Inget i lagen reglerar hur lång tid detta ska ta och det varierar nu mellan några veckor och ett år, tillägger hon.

Inga planer i Sverige
I Sverige lade Läkemedelverket för en tid sedan fram ett förslag om en ny övergripande linje för receptfrihet. Myndigheten har fått påtryckningar från socialdepartementet i frågan och har bland annat sneglat på England under arbetet med förslaget. Men förslaget fick inget stöd hos de externa experterna i läkemedelsnämnden.
Enligt Jan Liliemark, professor på Läkemedelsverket, finns det inte några planer på att göra statinerna receptfria i Sverige.
?Frågan är om det lönar sig i ett samhällsekonomisk perspektiv. Eftersom höga kolesterolnivåer inte är ett akut pågående besvär för patienterna finns det en risk att de inte tycker sig ha råd med statiner om de måste betala dem själva. Då kan ökade sjukvårdskostnader komma surt efter.