Raloxifen kan lindra ledgångsreumatism

En svensk avhandling visar att möss med ledgångsreumatism som behandlas med benskörhetsläkemedlet raloxifen får en mildare och mindre aggressiv form av sjukdomen och mindre benskörhet.

5 mar 2008, kl 14:44
0

Mer än hälften av alla kvinnor med ledgångsreumatism får benskörhet efter klimakteriet vilket starkt ökar risken för benbrott. Caroline Jochems, läkare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, har i sina studier som ligger till grund för handlingen studerat möss med ledgångsreumatism.

Det visade sig att östrogenbrist och ledgångsreumatism ger lika mycket förlust av bentätheten och att de möss som hade båda faktorerna förlorade så mycket som 55 procent av sin bentäthet, säger Caroline Jochems i ett pressmeddelande.Det är känt att östrogenbehandling gör skelettet starkare. Efterson flera patientstudier har visat att långtidsbehandling med hormonersättning kan medföra risk för allvarliga biverkningar arbetar flera forskningsgrupper med alternativa medel. Ett sådant medel är raloxifen som sedan 1997 är godkänd för behandling av benskörhet efter klimakteriet. Den påverkar samma receptorer i skelettet som östrogen.

Den forskargrupp Caroline Jochems ingår i har tidigare visat att behandling med östrogen vid ledgångsreumatism efter klimakteriet mildrar ledsjukdomen och hämmar benskörhetsutvecklingen. I den aktuella studien undersöktes därför om raloxifen hade samma gynnsamma effekter som östrogen. Hon kunde visa att raloxifen är lika effektiv som östrogen vid behandling av möss med ledgångsreumatism. De behandlade mössen fick en mildare sjukdom, mindre ledförstörelse och hade bibehållen bentäthet. Raloxifen kan i framtiden vara en effektiv tilläggsbehandling till konventionell terapi av ledgångsreumatism hos kvinnor efter klimakteriet, menar hon.