Ny varningsflagg för hormonersättning

Hormonersättning med östrogen och progesteron vid klimakteriet kan öka risken för cancer även flera år efter att behandlingen avslutats. Den slutsatsen drar forskare efter att ha följt upp de kvinnor som ingått i den stora kända studien Women´s Health Initiative.

5 mar 2008, kl 12:55
0

Kvinnor som slutade ta en kombinationsbehandling med östrogen och progesteron för två och ett halvt år sedan har fortfarande ökad risk för cancer, framför allt bröstcancer. Det visar en uppföljning av vad som hände de närmare 17 000 kvinnor som ingått i den gigantiska och ansedda studien Women´s Health Initiative. Kvinnorna hade i genomsnitt fått hormonersättning i 5,6 år.

Att den ökade risken kvarstod även år efter att behandlingen avslutats var oväntat, säger Gerardo Heiss, en av forskarna bakom studien i ett pressmeddelande.
– Den ökade risken är liten, men vår uppföljning tyder på att det finns fler fall av bröstcancer, lungcancer, stroke, och även fler dödsfall bland de personer som fått den här behandlingen. Därför är det viktigt med förebyggande insatser genom val av livsstil, att kontrollera riskfaktorer, och regelbundet gå på hälsokontroller, säger Gerardo Heiss i pressmeddelandet.

Risken för hjärt-kärlsjukdom som var uppenbar i samband med att studien avbröts har dock mattats av med åren, visar uppföljningen. Rekommendationen till kvinnor är densamma nu som tidigare, konkluderar Gerardo Heiss och hans kollegor. Hormonersättning bör användas så kort tid som möjligt, och endast för kvinnor med uttalade besvär.

Men studien har också nackdelar, påpekar professor Amos Pines från the International Menopause Society i en kommentar:
?Efter en lång och smärtsam debatt om resultaten från WHI-studien, och uppfattningen att kvinnans ålder är en viktig faktor i nytta-riskbedömningen, är det synd att informationen återigen presenteras på ett så otillfredsställande sätt.?

Han påpekar bland annat att resultaten borde brytas ner i olika åldersgrupper, och grupper baserat på hur många år kvinnorna följts upp. Att kombinera resultaten på de sätt som gjorts har ?hjälpt? forskarna att visa signifikans för vissa variabler, anser han.

Studien publiceras i veckans nummer av JAMA (The Journal of the American Medical Association).