Prozac godkänt för
behandling av barn i USA

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA har godkänt SSRI-preparatet Prozac vid behandling av depression och/eller tvångssyndrom hos barn och ungdomar.

7 jan 2003, kl 12:14
0

Annons

Prozac som i Sverige säljs under namnet Fontex är det första SSRI-preparat som godkänts för depressionsbehandling av barn och ungdomar.

FDA har sedan några år efterlyst kliniska studier bland annat just på SSRI-preparatens verkan på den här gruppen. Ett par SSRI-medel är sedan tidigare godkända vid behandling av psykiatriska symtom på barn. Men fluoxetin-medlet Prozac är det första som godkänts för behandling av depression.
Godkännandet baseras på placebokontrollerade studier på öppenvårdspatienter.

I en studie har man funnit tendenser till att ungdomar som behandlas med preparatet minskar i vikt och längd jämfört med placebogruppen. Läkemedelsföretaget Eli Lilly som marknadsför Prozac har gått med på att göra en uppföljande studie för att se om längd och vikt påverkas i ett längre perspektiv.