Annons

Farfars föda påverkar barnbarnens hälsa

Om farfar hade gott om mat löper barnbarnen fyra gånger större risk att drabbas av diabetes än andra barn.

8 jan 2003, kl 11:54
0

Men om farfar istället svalt är risken för hjärtsjukdomar bland barnbarnen mindre. Dessa samband har visats i en studie vid Umeå universitet.
Studien omfattade 239 personer födda åren mellan 1890 och 1920 i Överkalix. Uppgifterna om mattillgång bygger i första hand på regional statistik över skördeutfallet.
På manslinjen syns ett tydligt samband mellan näringstillgång under åren före puberteten och risken för att barnbarnen ska dö i diabetes eller någon härkärlsjukdom, berättar professor Lars-Olov Bygren i tidningen Actum (Umeå universitets tidning). Allra mest slående är sambandet mellan pojkars tillgång på mat under åren före puberteten och risken för att deras barnbarn ska då i diabetes ? en risk som är drygt fyra gånger högre om farfar hade god tillgång på mat.