Annons

?Provkör vår nya sportmodell? är oklart

Anmäld: Wyeth Lederle
Anmälare: IGM
Ärende: Lanzo smälttablett
Ärendenr: W587
Utgång: Fälld

23 mar 2004, kl 11:35
0

Wyeth Lederles (WL) senaste annons för Lanzo, med rubriken ?Premiär för vår nya sportmodell?, gör reklam för den nya smälttabletten. Brödtexten anger att Lanzo är ?den första protonpumpshämmaren i världen som smälter på tungan på 30-60 sekunder och verkar upp till 24 timmar?. IGM menar att denna formulering, tillsammans med beteckningen ?sportmodell?, leder läsaren till uppfattningen att den nya beredningen har motsvarande snabbt insättande effekt, som varar upp till 24 timmar. Det är vilseledande och ej förankrat i produktresumén. Dessutom förstärks budskapet av en andra mindre annons som är formulerad ?Provkör vår nya sportmodell. 0-10 000 på 30 sekunder?. Enligt IGM är annonsen oklart formulerad, ovederhäftig och ger läsaren en överdriven uppfattning om läkemedlets ändamålsenlighet och verkningar vilket strider mot artikel 4 i regelverket.

I sitt svaromål skriver WL att avsikten inte var att framhäva att tabletten har snabbare effekt utan att den smälter i munnen på 30 sekunder till 10 000 granulatkorn. WL lovar att ändra texten i annonsen och tydligare förklara detta. Bakgrunden, som man försöker framhäva, är tablettens komposition, att den innehåller 10 000 granulat. Det gör det möjligt för tabletten att smälta utan att man får känslan av ?korn? i munnen. I övrigt är smälttabletten likvärdig med Lanzo kapsel, samma tillslag och effekt upp till 24 timmar.

IGM noterar WL:s vilja att snabbt ändra annonsens utformning. Trots det avviker annonsen från regelverket, vilket föranleder IGM att fastsälla en något lägre avgift i det nya avgiftsintervallet ? 40 000 kr.