Protonpumpshämmare kopplat till njurskador

Användningen av protonpumpshämmare fördubblar antalet akuta njurskador bland äldre patienter visar en ny studie.

17 apr 2015, kl 11:52
3

Annons

Biverkningen akut njurskada är väldigt ovanlig bland patienter som tar protonpumpshämmare, PPI, men samtidigt är det miljontals människor som använder medicin av den klassen.

En nypublicerad studie visade att risken för njurbiverkningar som ledde till sjukhusbesök fördubblades bland patienter över 66 år som tog magmedicinen. Totalt ingick 290 000 patienter som tog PPI och dessa jämfördes med lika många kontrollpersoner.

Akuta njurskador uppkom bland 13,49 per 1000 medicinanvändare och år jämfört med 5,46 per 1000 och år som inte använde PPI. Risken för akut interstitiell nefrit, som är ett allvarligt inflammatoriskt tillstånd i njuren, var också associerat med läkemedelsklassen.

Andra faktorer kan ha påverkat resultaten i studien som inte ger bevis för en direkt koppling mellan njurbiverkningar och PPI. Författarna anser ändå att risken för akuta njurskador ska beaktas och att användningen preparaten bör vara återhållsam.

Riskökningen för att få frakturer efter användningen av PPI har varit känd sedan länge. På senare tid har både observationsstudier och fallrapporter publicerats om allvarligare biverkningar som tillexempel en ökad kardiovaskulär mortalitet bland patienter som tar PPI tillsammans med acetylsalicylsyra.
 

3 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Hönan och ägget? Varför tar de flesta personerna PPI? Jo, de tar NSAIDs. Vilket ger magsår. Vilket de tar PPI för. Förklaringar till deras resultat:

    ? NSAIDs är njurtoxiskt (?). Jag antar att dem inte frågade patienterna om dem tog NSAIDs
    ? Nefrit och andra inflammationer i njuren kanske är vanligare bland dem som tar NSAID eftersom dem har andra inflammatoriska sjukdomar.

  2. Under rubriken “Relaterat” till höger i artikeln finns en direktlänk till studien. Klicka på Canadian Medical Association Journal.

    Artikeln heter “Proton pump inhibitors and the risk of acute kidney injury in older patients: a population-based cohort study”