Annons

WHO lovar skärpning

Världshälsoorganisationen erkänner att organisationen till en början inte insåg allvaret av ebolautbrottet i Västafrika.

20 apr 2015, kl 09:38
0

Annons

Världshälsoorganisationen, WHO är självkritisk när det gäller hanteringen av ebolautbrottet. Tidigare har Läkare utan gränser skarpt kritiserat WHO för att ha agerat ineffektivt och till viss del tycks ledningen för WHO hålla med.

I ett uttalande från ledningen medger man att WHO initialt agerade både långsamt och otillräckligt.
”Vi var inte nog aggressiva i att varna världssamfundet och inte tillräckligt aktiva i samordningen med andra parter.”
Ledningen erkänner också brister i riskkommunikation och sammanblandning av roller och ansvar.

Enligt Reuters nyhetsbyrå, säger sig ledningen för WHO ha dragit lärdom av misstagen: ”Vi har lärt oss att gamla sjukdomar kan komma med nya överraskningar.”