Annons

Positiva resultat för målinriktad behandling

Bröstcancerpatienter som fick en målinriktad behandling, trastuzumab
emtansin, levde längre utan att deras sjukdom försämrades jämfört med
dagens behandling. Det visar en studie som presenterades på
cancerkongressen ASCO i USA.

4 jun 2012, kl 12:00
0

Trastuzumab (Herceptin) är i kombination med cytostatika standardbehandling för spridd HER2-positiv bröstcancer. I en stor fas III-studie som presenterades på ASCO undersöktes trastuzumab emtansin (T-DM1).

Studien, som heter Emilia, visar att patienter som fick den nya målinriktade behandlingen T-DM1 levde längre utan att deras sjukdom förvärrades jämfört med de patienter som fick behandling med lapatinib (Tyverb) i kombination med capecitabin (Xeloda). Den progressionsfria överlevnaden förlängdes med 35 procent, vilket motsvarar att medianvärde av 9,6 månader jämfört med 6,4 månader. Andelen vanliga och svåra biverkningar var färre vid behandling med T-DM1 jämfört med kontrollgruppen som fick dagens behandling, 40,8 procent jämfört med 57 procent. Studien om fattade 991 patienter, varav 14 från Sverige.

– Detta är mycket viktiga och glädjande resultat som visar att T-DM1 ger både bättre effekt och mindre biverkningar jämfört med behandling med tillägg av lapatinib i kombination med capecitabin, säger överläkare Johan Almgren, nationell koordinator för studien och verksamhetschef för onkologin i Gävleborg, i ett pressmeddelande.

Baserat på resultaten från denna studie planerar Roche att ansöka om godkännande i EU och USA av T-DM1 för behandling av spridd HER2-positiv bröstcancer under året.

T-DM1 är det första i en ny klass av antikropps-läkemedels-konjugat. Det består av av trastuzumab (Herceptin) och DM1, ett cellgift.