Plus och minus för omregleringen

Apoteksomregleringen har lett till ökad tillgänglighet men också till
att apotekspersonalens tid till rådgivning och kompetensutveckling
försämrats. Det visar en rapport från Statskontoret.

1 jun 2012, kl 16:05
1

Annons

Statskontoret följer upp och utvärderar omregleringen av apoteksmarknaden på uppdrag av regeringen. I den andra delrapporten konstaterar man att för samtliga mål med omregleringen finns det indikationer som pekar i positiv och negativ riktning.

På plussidan nämns fler apotek och ökade öppettider. Men enligt rapporten finns det tecken på att apotekspersonalen har mindre tid för information och rådgivning till konsumenterna, och att möjligheterna till kompetensutveckling blivit sämre. Samtidigt bedömer Läkemedelsverket att apoteken generellt sett följer de regelverk som styr apotekens verksamhet.

– Tillgängligheten till läkemedel har förbättrats för många konsumenter genom mer än 300 nya apotek, utökade öppettider och många nya försäljningsställen för receptfria läkemedel. Samtidigt finns det indikationer på att konsumenterna inte lika ofta får sina läkemedel vid första besöket på ett apotek, säger Statskontorets generaldirektör Yvonne Gustafsson, i ett pressmeddelande.

I juni 2013 kommer Statskontoret med sin slutredovisning. Då ska man göra en samlad bedömning av i vilken utsträckning målen för apoteksomregleringen har uppnåtts. Man kommer även att lämna förslag och rekommendationer.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Tid till kompetensutveckling var knapp redan före avregleringen Tid för information till kund med recept likaså . Pensionerad farmaceut från Apoteket AB