Annons
Ny ALK-hämmare bättre än standardbehandling
Alectinib hör till den andra generationens ALK-hämmare. I en japansk studie visade den mycket goda resultat jämfört med dagens standardbehandling crizotinib. Båda läkemedlen används för behandling av ALK-positiv icke småcellig lungcancer. Foto: Istock.

Ny ALK-hämmare bättre än standardbehandling

En av andra generationens ALK-hämmare, alectinib, ger betydlig längre tid till återfall hos ALK-positiva lungcancerpatienter än dagens behandling.

6 jun 2016, kl 07:30
0

Annons

Luigi De Petris

Japanska forskare har jämfört behandling med de båda ALK-hämmarna alectinib, i USA godkänd under namnet Alecensa och Xalkori, crizotinib, dagens standardbehandling, hos tidigare obehandlade patienter med spridd ALK-positiv icke- småcellig lungcancer.

En interimsanalys av den nu avslutade studien J-ALEX visar att alectinib minskar risken för att sjukdomen förvärras med 66 procent, vilket är en signifikant riskminskning.

Totalt deltog 207 patienter i studien som genomfördes vid 41 kliniker i Japan mellan november 2013 och augusti 2015. Patienterna rekryterades kontinuerligt och lottades till att antingen få alectinib eller crizotinib. Det primära effektmåttet var progressionsfri överlevnad, PFS, det vill säga tid till att tumören börjar växa igen.

I gruppen som fick crizotinib var mediantiden för PFS 10,2 månader. Vid den tiden hade med andra ord 50 procent av patienterna gått i progression. För alectinibgruppen hade mediantiden för PFS inte uppnåtts vid tidpunkten för interimsanalysen efter cirka ett och ett halvt år.

– Dessa preliminära resultat är väldigt lovande och förstärker det vi redan vet, att det pågår mycket framgångsrik forskning för att behandla allvarlig lungcancer, säger Luigi De Petris, specialistläkare i onkologi vid Radiumhemmet i Stockholm.

Även biverkansprofilen var mer gynnsam än för crizotinib med förstoppning som den vanligaste biverkningen hos 36 procent av patienterna. I gruppen som fick crizotinib var illamående, diarré och kräkning vanligt och förekom i upp till 74 procent av patienterna.

Alectinib är i dag godkänt för marknadsföring på den amerikanska marknaden och en ansökan om marknadsgodkännande i EU är inlämnad till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

– Det här är läkemedel som vi vill kunna använda på patienter och det är angeläget att kunna få in dem i klinisk verksamhet, säger Luigi De Petris.

Alectinib är en liten molekyl och läkemedlet administreras oralt som ett piller. Den aktiva substansen blockerar aktiviteten hos ALK-proteinet, vilket minskar tillväxten och spridningen av icke- småcellig lungcancerceller.

ALK-positiv icke småcellig lungcancer är relativt ovanligt och utgör cirka 5 procent av alla lungcancerfall. Den drabbar främst icke rökare och yngre patienter.

Interimsresultaten från J-ALEX-studien presenteras under den pågående Asco-kongressen i Chicago. Abstract till presentationen hittar du här.