Förvaltningsrätten ger TLV rätt

I ett mål om vad som kan betraktas som en förbrukningsartikel ger förvaltningsrätten TLV rätt.

4 jun 2012, kl 12:29
0

Annons

Förra året avslog TLV en ansökan om att produkten Coagu-Chek XS, en mätare för självkontroll vid koagulationsbehandling, ska ingå i förmånssystemet. TLV tycker inte att det är en förbrukningsartikel, men företaget överklagade beslutet.

Nu konstaterar förvaltningsrätten att produkten inte kan betraktas som en förbrukningsartikel i förmånslagens mening. Det beror på att produkten kan återanvändas av en annan patient samt har ett ersättningsintervall på 5-8 åt, vilket är längre än en blodglukosmätare. Förvaltningsrätten avslog företagets överklagande.

– Vår definition av vad som är en förbrukningsartikel står sig i förvaltningsrätten, säger TLV:s jurist Malin Blixt, i ett pressmeddelande.