Annons

Plåster och ring kommande alternativ till p-piller

Nya metoder att administrera preventivmedel är på väg. Ett p-plåster har nyligen godkänts av EMEA.

13 mar 2002, kl 20:04
0

Istället för p-piller kommer nu andra sätt att ta preventivmedlen. Ett plåster och en vaginal ring är på väg. Plåstret har godkänts av den europeiska läkemedelsmyndigheten och p-ringen är på tur.
Lanseringen i Sverige blir troligen inte förrän till årsskiftet säger man på företagen.

? Båda är kombinationspreparat och tillhör den grupp tredje generationens p-piller som vi ännu inte vet något riktigt säkert om när det gäller trombosrisken, säger Arne Victor på Läkemedelsverket.

? Det bör alltå inte vara något förstahandsval, det är fortfarande de så kallade minipillren.

? Men det är bra ju fler preventivmedel det finns. Vad vi vet från studier så föredrar de flesta kvinnor preventivmedel de själva kan administrera istället för till exempel spiraler och inopererade stavar.