Annons

Parallellimport för en miljard kronor

Sverige är tillsammans med Danmark, Storbritannien och Holland de länder där parallellimporten svarar för en tiondel av läkemedelsförsäljningen. Tio företag tävlar i Sverige men för varje enskilt läkemedel finns det bara ett eller två företag som nått större framgång.

11 jul 2002, kl 18:33
0

Annons

Omfattningen av parallellimporten av läkemedel blev en helt annan än vad alla bedömare sade när företeelsen kom till Sverige i slutet av 1996.
  Pionjären Freddie Norberg, Cross Pharma, gissade då att endast tio läkemedel hade en sådan omsättning att de var intressanta att parallellimportera. Idag finns godkännanden om parallellimport för 91 stycken läkemedel.
  Norberg var för blygsam på ännu en punkt. Han hoppades kunna ta en tiondel av Losec-försäljningen. 1998 stod Cross Pharma för en tredjedel av den svenska Losec-marknaden. Totalt är drygt hälften av Losec-försäljningen parallellimporterad.
I Sverige är det just Losec som är den viktigaste förklaringen till den kraftiga ökningen av parallellimport. 1997 svarade parallellimporten för 2 procent av försäljningen, 1998 hade andelen stigit till 6,5 procent och i år till 8 procent.
Andelen hade sannolikt varit högre i år om parallellimporterade Losec-kapslar inte stoppats av Läkemedelsverket ? ett beslut som senare upphävdes och nu väntar på slutligt avgörande i Regeringsrätten.


Apoteket påskyndade
En viktig faktor bakom parallellimportens snabba genombrott är Apoteket AB:s avtal med staten. Att Apoteket snabbt skickade ut instruktioner om att parallellimporterade läkemedel skulle expedieras om det inte uttryckligen stod något annat på receptet var inte populärt bland läkemedelsföretagen, men parallellimportörerna jublade.
Apotekets tolkning var den enda rimliga eftersom Apoteket ska bidra till lägre läkemedelskostnader för staten när patientsäkerheten inte äventyras.
Apoteksmonopolet i sig var också en faktor som bidrog till parallellimportörens framgångar. Det går inte lika snabbt att ändra rutinerna på hundratals företag som i ett enda monopolföretag.


Först är fortfarande störst
Cross Pharma var det första företaget att parallellimportera läkemedel till Sverige. Och företaget är ohotat störst och svarar för drygt hälften av parallellimportörernas totala omsättning. 1998 var försäljningen en dryg halv miljard kronor. Med detta placerade sig Cross Pharma högt upp i svenska företags tillväxtliga.
Tvåa är det företag som var tvåa ut på marknaden, Medartuum. Omsättningen var 300 miljoner kronor 1998. Men företaget hotas i år av uppstickaren Orifarm.
På fjärde plats i försäljningsstatistiken ligger Paranova, som liksom Orifarm har danska ägare.


Nästan monopol
Även om många parallellimportörer säljer samma läkemedel dominerar ett eller två företag försäljningen.
Av de tio mest parallellimporterade läkemedlen är det tre stycken där parallellhandeln sker genom ett företag ? Seloken Zoc (Orifarm), Sandostatin (Medartuum)   och Genotropin (Cross Pharma).
Trots att Losec-försäljningen är så stor är det bara ett företag (Medartuum), där Losec svarade för mer än halva omsättningen förra året.
Pulmicort Turbuhaler har faktiskt större betydelse för enskilda företag än Losec. Hela 93 procent av Trans Euro Medicals omsättning kom från den produkten. För Medimport Scandinavia står Pulmicort för 78 procent av försäljningen 1998.


Inte bara Losec
Att Losec var populärt bland parallellimportörer förvånar väl ingen, men Pulmicort Turbuhaler är faktiskt ännu mer populärt; nio av tio företag har godkännande för astmamedlet jämfört med åtta företag som säljer Losec.
Åtta av landets parallellimportörer har fått godkännande för Plendil och lika många Sandimmun Neoral. Buspar, Lopid och Prepulsid kan parallellimporteras av sju företag.
Inte alla storsäljande läkemedel parallellimporteras, något som ofta beror på olika behandlingstraditioner i Sverige och lågprisländer. Tillgången kan vara liten eller obefintlig.
Cipramil är ett bra exempel. Det var det näst mest sålda läkemedlet förra året i Sverige, men används framför allt i Norden. Endast en parallellimportör (norskägda Farmagonist) har godkännande om parallellimport (från Belgien). Ett annat SSRI-preparat, Zoloft, har också bara godkännande för en parallellimportör,  Orifarm.
Betablockerande storsäljaren Seloken Zoc parallellimporteras av två företag, men 1998 var det bara Orifarm som redovisade någon försäljning. Å andra sidan finns försäljningen med på tio i topp för 1998.
Receptfria läkemedel parallellimporteras sällan. Cross Pharma har dock två stycken i sitt sortiment: nikotinersättningsmedlet Nicorette och håravfallsmedlet Regaine.


Spanien och Grekland
När det gäller länder varifrån läkemedel hämtas står två länder i särklass: Spanien och Grekland. 140 respektive 139 godkännanden avser dessa. Därnäst i popularitet kommer Italien med 81 godkännanden.
Sedan är det ett rejält hopp ner till Österrike, Belgien och Frankrike som bildar en egen grupp, följd av Storbritannien. Kring tio godkännanden noteras för Finland, Norge och Portugal.
Men av samtliga EES-stater är det bara små länder som Island, Luxemburg och Liechtenstein som saknas bland exportländer. Till och med traditionella högprisländer som Tyskland och Schweiz finns med.


Orifarm på hugget
Orifarm som tävlar med Paranova om att vara störst på parallellimport i Danmark är det företag som hittills har registrerat flest produkter i Sverige, närmare bestämt 66 stycken.
Paranova kommer därnäst med 50 godkända läkemedel. Först på tredje plats kommer Cross Pharma med 37 produkter och på fjärde plats Medartuum med 27 produkter. Net Pharma har 20 godkända produkter.
Det lägsta antalet, två, noterar Omnia Mutantur Läkemedel: Lopid samt Dalacin.