Annons

Läkemedelskommitté förespråkar produkter från en parallellimportör

Konkurrensverket har i en nyligen utgiven rapport granskat konkurrens vid försäljning av läkemedel. Som en viktig punkt för att öka konkurrensen och därmed åstadkomma lägre läkemedelspriser nämns parallellimport.Konkurrensverkets förslag kan sammanfattas i några punkter. De går ut på att gynna parallellhandel av läkemedel:? Läkemedelstillverkaren åläggs att visa att det beror på säkerhets- eller folkhälsoskäl att […]

11 jul 2002, kl 18:29
0

Konkurrensverket har i en nyligen utgiven rapport granskat konkurrens vid försäljning av läkemedel. Som en viktig punkt för att öka konkurrensen och därmed åstadkomma lägre läkemedelspriser nämns parallellimport.
Konkurrensverkets förslag kan sammanfattas i några punkter. De går ut på att gynna parallellhandel av läkemedel:
? Läkemedelstillverkaren åläggs att visa att det beror på säkerhets- eller folkhälsoskäl att ett läkemedel säljs i olika varianter i skilda länder.
? Läkemedelsmyndigheter inom EES-området får ta ut en avgift för att informera ett annat lands läkemedelsmyndighet vid ansökan om försäljningsgodkännanden, vilket kan minska myndigheternas handläggningstider.
? Ett särskilt EG-direktiv utformas beträffande parallellhandel med regler för ompaketering av läkemedel, varumärkesrätt m. m.
? Regleringen av priserna på parallellimporterade originalläkemedel bör upphöra för att dessa ska få ökad tyngd som konkurrensfaktor.
  ? Sjukvårdshuvudmännens läkemedelskommittéer bör undvika att reglera eller påverka parallellhandeln genom att till exempel peka ut parallellimportör(-er) som apoteken i första hand ska göra sina inköp från.
   Den sista punkten riktar sig särskilt mot läkemedelskommittén i Västerbotten som tidigare gått ut med en rekommendation att i första hand expediera parallellimporterade läkemedel från Orifarm. Konkurrensverket ifrågasätter ?Västerbottensmodellen? av konkurrensskäl. Sådana system riskerar att påverka konkurrens och effektivitet negativt, anser verket.
Rune Dahlqvist, ordförande i läkemedelskommittén i Västerbotten, betonar att man inte har några bindande avtal som tvingar apoteken, eller apotekskunderna, att använda Orifarms produkter.
Rekommendationen gjordes efter diskussioner med de fyra största parallellimportörerna i landet och där Orifarm sammantaget ansågs vara bättre än de övriga tre.
? Det som avgjorde frågan var att Orifarms förpackningar ansågs bättre än de andra företagens, säger Rune Dahlqvist.
? Det finns heller inget som hindrar enskilda apotek att samarbeta med andra parallellimportörer, betonar han.
Han påpekar också att rekommendationen löper tillsvidare och kan omprövas när förutsättningarna ändras.
? Vi har en apotekare som bevakar dessa frågor kontinuerligt och som ska ge kommittén en varningssignal när han hittar något, säger Rune Dahlqvist.