Annons
Paneldiskussion: “Viktigt att inte stirra sig blind på en tjänst”
Paneldiskussion mellan Ulf Brändström, Susanna Eklund, Johan Olofsson och Mikael Hoffmann.

Paneldiskussion: “Viktigt att inte stirra sig blind på en tjänst”

Att få en bättre kontakt mellan apotek och vård är viktigt ur apotekens, vårdens och patientens perspektiv. Det framkom under en paneldiskussion under torsdagen.

9 sep 2016, kl 12:20
1

Hur apoteken gör bäst nytta för patienten diskuterades i en paneldiskussion, som arrangerades av Läkemedelsvärlden.se, på Apoteks- och egenvårdsmässan i Stockholm under torsdagen.

– Det är viktigt att man i samverkan identifierar vilka problem som man vill lösa, och inte stirrar sig blind på en tjänst. Fokus ska vara på hur apotek kan komplettera vården, sade Susanna Eklund, handläggare på SKL och även är med i expertgruppen till apotekarutredningen.

Utöver Susanna Eklund deltog även Ulf Brändström, generalsekreterare för Astma- och allergiförbundet, Johan Olofsson, apotekare och ordförande i Soaf och Mikael Hoffmann, läkare och chef för stiftelsen Nepi, i paneldiskussionen.

Från patientperspektivet är det enlig Ulf Brändström, viktigt att utforma apoteksverksamheten så att den är mer lämpad för att ge information.

– Om det skulle finnas tid till samtal skulle det betyda en ökad grad av trygghet för patienterna. Verksamheten måste utformas mer patientvänligt, sade han.

Johan Olofsson, som själv driver apotek, pekade på vikten av att apotek jobbar lokalt i högre utsträckning och på ett ökat samarbete med vården.

– Jag jobbar med regelbundna möten med närsjukvården för att bland annat få insyn om vad som är viktigt för vissa patientgrupper och hur förskrivningen ser ut på olika mottagningar, sade han.

En fråga som diskuterades flitigt var apotekens roll. Flera ansåg att den är för otydlig och att det ställer till med problem.

– Vår utgångspunkt är att apoteken i dag har ett uppdrag med ansvar för att informera kunder och ge råd som behövs för att läkemedel eller annat ska användas på rätt sätt. Det får man pengar för i dag via handelsmarginalen, sade Susanna Eklund.

Ett första steg för att uppnå förändring är enligt Johan Olofsson att upprätta en dialog mellan apotek och närsjukvård där man tillsammans sätter upp förutsättningar för att verka tillsammans.

– Jag tror att det är viktigt att man träffas och utgår från varje enskild patients behov, sade han.

Att få en bättre kontakt mellan apotek och vård är också något som efterfrågas av Mikael Hoffmann, läkare och ordförande för Nepi.

– Som det är i dag kan läkare och farmaceuter inte ens ringa till varandra. Vi har fastnat i gamla spår, både från vård- och apotekssidan, sade han.

Panelen fick också i uppgift att sätta sig in i patientperspektivet och se till vad man vill ha från ett apotek. Med en kronisk sjukdom beskrev sig Mikael Hoffmann  som en proffspatient.

– Jag vill att det tydligt ska synas vad som är ett apotek och att det är tydligt markerat vad som är receptfritt och recept. Jag vill också gärna kunna träffa en farmaceut som jag har träffat tidigare så att denna hinner förbereda inför mitt besök och kanske se till att läkemedlet finns hemma, sade han.

Flera påpekade att insatserna måste anpassas efter patienten, men för att göra det måste man också kunna läsa av vilken patient som har vilket behov. Vissa behöver mer råd och stöd och andra mindre, men ersättningen via handelsmarginalen är densamma oavsett patienttyp.

För att på bästa sätt anpassa verksamheten efter patienten menar Johan Olofsson att det är viktigt att skapa en kontakt mellan kund och farmaceut.

– Genom att kunden träffar "sin" farmaceut får denna ut mer kunskap och farmaceuten kan anpassa informationen för varje besök, sade Johan Olofsson.

 

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Tror inte på utveckling lokalt. Det finns dock problem med centralutveckling på grund av många landsting och fragmenterad apoteksverksamhet i olika kedjor och privatapotek. Jag tror att det skall diskuteras centralt via läkarnas, farmaceuternas och kanske sjuksköterskornas fackliga organisationer, som gör överenskommelser och kommer med riktlinjer.