Orlistat effektivt mot typ 2-diabetes

Enligt en ny svensk studie, där patienter med fetma behandlats med orlistat (Xenical) i fyra år, minskade risken att drabbas av typ 2-diabetes kraftigt. Nyttan med läkemedlet har tidigare ifrågasatts.

27 aug 2002, kl 16:13
0

Annons

Thomas Kjellström, docent vid medicinkliniken vid Helsingborgs lasarett och ordförande för SBU-rapporten ?Fetma ? problem och åtgärder?, säger till TT att effekten är större än han hade väntat sig, och att beslutet om att Xenical inte ska subventioneras borde omprövas.

Studien omfattade 3 304 patienter med fetma i åldrar mellan 30 och 60 år, och har letts av professor Lars Sjöström vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Samtliga försökspersoner fick hjälp med att lägga om mat- och motionsvanor. En grupp fick dessutom orlistat och den andra placebo.

Under de fyra år som studien pågick hade patienter som fick orlistat 37 procent mindre risk än placebopatienter att utveckla typ 2-diabetes, skriver TT. De som ändå fick diabetes utvecklade den senare. I orlistatgruppen minskade var fjärde sin vikt med minst tio procent mot var sjätte i placebogruppen.

Sedan april 2001 ingår läkemedel mot fetma och impotens inte i högkostnadsskyddet. Regeringen ansåg att dessa nya, dyra läkemedel krävde för mycket resurser. Från och med den 1 oktober i år kommer beslut om subventionering att tas av en nybildad läkemedelsförmånsnämnd.