Annons

Brister i dokumentation framhålls av svensk professor

Lundbecks motsvarighet till Astrazenecas Nexium, escitalopram (Cipralex), har godkänts av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Men från svenskt håll kommer kritik för bristande dokumentation.

26 aug 2002, kl 13:47
0

Escitalopram utgörs av den ena enantiomeren (spegelbildsformen) av citalopram, den aktiva substansen i det antidepressiva läkemedlet Cipramil. I flera europeiska länder, däribland Sverige, marknadsförs redan läkemedlet som Cipralex; i USA blir varumärket Lexapro.

Rolf Håkansson, professor i farmakologi i Lund, är kritisk till Lundbecks påstående att escitalopram har en bättre effekt än citalopram.

? De statistiska analyser från publicerade studier som gjorts av de svenska och danska läkemedelsmyndigheterna visar inte på någon skillnad i effekt, säger Rolf Håkansson.

? Generellt sett är det dock en utmärkt princip att isolera en mer fördelaktig spegelbildsform. Men det finns ingen automatik i att den ena av formerna verkligen är bättre.

Att döma av den stora försäljningen av Astrazenecas Nexium i USA, som utgör motsvarande isolat av en enskild enantiomer från omeprazol (Losec), kanske den amerikanska lanseringen lyckas.

? Möjligen är amerikanska läkare mer lättlurade än svenska, säger Rolf Håkansson.