Annons

Ordinationssystem kopplat till minskad dödlighet

Forskare vid Stanford University i USA har visat att ett it-system
för ordination av läkemedel minskade dödligheten vid ett barnsjukhus.

10 maj 2010, kl 12:38
0

It-stöd för ordination av läkemedel beskrivs ofta som en väg för att öka säkerheten och minska antalet läkemedelsrelaterade fel inom slutenvården. Hittills har det inte funnits så gott om studier som visat att sådana stöd verkligen minskar dödligheten. Men en studie som publicerats i tidsskriften Pediatrics visar på ett sådant samband.

Forskare vid Stanford University School of Medicine i Kalifornien har undersökt dödligheten före och efter införandet av ett it-stöd för läkemedelsordination på ett barnsjukhus. På sjukhuset finns 300 platser och forskarna tittade på utskrivningsdata från 80 000 patienter före det att it-stöden infördes och 17 400 patienter efter att det infördes 2007.

Resultaten visar att en genomsnittliga dödligheten bland inneliggande patienter minskade med 20 procent per månad efter det att it-systemet började användas. Enligt forskarna motsvarar det 36 färre dödsfall under en 18-månadersperiod. Men forskarna skriver också att även andra faktorer som förbättringar i vården kan ha bidragit till att minska dödligheten och att it-stöden sannolikt bara är en av dessa.